Влажните зони за нашето бъдеще

0
1420
rsz_viewimage
Снимка: UNEP GRID-Arendal/Peter Prokosch

Последните изследвания сочат, че 64% от влажните зони в целия свят, са безвъзвратно изгубени от 1900 г. насам. 76% от населението на сладководните растения и животни също са изчезнали, и то в рамките на последните 40 г. (според доклада на WWF “Живата планета“). За да се бори с неблагоприятните световни тенденции, които се отразяват в загуба и деградация на влажните зони, Бюрото на Рамсарската конвенция работи с правителства и екологични организации, както и с частния сектор и научни експерти.

„Влажни зони за нашето бъдеще“ е тазгодишната тема на Световния ден на влажните зони, който бе отбелязан вчера, на 2 февруари,  и има за цел да подчертае различните начини, по които влажните зони допринасят за благоденствието на хората и многото начини, чрез които всички ние можем да допринесем за тяхното опазване и възстановяване.

Влажните зони имат огромно значение за продоволствената сигурност. Оризът, отглеждан в мочурливите оризища, е основен източник на храна за близо три милиарда души. Средно човек консумира 19 кг риба годишно. И повечето от продадената риба, се отглежда в крайбрежните води и устия на реки. Освен това, 70% от извлечената вода в световен мащаб, се използва за напояване на земеделски култури.

Влажните зони пречистват и филтрират вредните отпадъци от водите, помагат за абсорбиране на вредните торове и пестициди, както и тежките метали и токсини от индустрията. Например, езерото Накивуба в Кампала, Уганда, пречиства канализацията и индустриалните отпадни води, при това безплатно, а една пречиствателна станция ще върши това за два милиона долара годишно.

Влажните зони осигуряват устойчив поминък и продукти – 61,8 милиона души зависят пряко от риболова. Дървесината за строителство, растителното масло, лечебните растения, животинският фураж идват от влажните зони.

И най-важното за бъдещето на всички ни, влажните зони спомагат за борбата с климатичните промени. Само торфищата складират два пъти повече въглерод, отколкото всички гори на света, взети заедно, и на фона на покачването на морското равнище, крайбрежните влажни зони намаляват въздействието на ураганите и цунамитата. Те противодействат и на ерозията.

От бреговете на река Рона в Женева, рамсарско място от международно значение, д-р Кристофър Бригс, генерален секретар на Рамсарската конвенция, заяви: „Разполагаме с фантастичната възможност да възстановим влажните зони и да накараме хиляди хора да се включат; тези, които искат да направят разлика. Можем да постигнем велики неща, ако работим заедно. Обичам да прекарвам времето си, в която и да е от влажните зони, както и милиони други, и ние сме длъжни да пазим нашите реки, езера, пясъчни плажове и сини морета в състоянието, в което искаме и нашите внуци да им се радват.“

„Влажните зони предоставят услуги на стойност около 15 трилиона долара в глобален мащаб – включително храна, вода и регулиране на климата – което само демонстрира колко важни са те за хората и за околната среда, подчертавайки още повече необходимостта от тяхното опазване. В същото време, икономическата стойност от унищожаването на богатите на въглерод мангрови гори, които пречистват въздуха между 3-5 пъти по-бързо, отколкото сухоземните гори, се изчислява на 42 милиарда долара икономически щети годишно,“ заяви Ачим Стейнър, заместник генерален секретар на ООН и изпълнителен директор на Програмата за околната среда на ООН.

„Рамсарската конвенция помогна допълнително за въвеждането на промяна в мисленето, от схващането, че влажните зони са непродуктивни и без стойност до разбирането, че влажните зони предлагат много на обществото. Към момента има 2186 рамсарски места, които обхващат повече от два милиона хектара, по цялото земно кълбо, но допълнителните предизвикателства тепърва предстоят, тъй като развитието продължава да навлиза в тези важни екосистеми. Световният ден на влажните зони хвърля по-голяма светлина върху предизвикателствата, пред които са изправени влажните зони – които имат и ключова роля в пост-2015 цели за устойчиво развитие – и общностите, които разчитат на тях.“

Тази година, за Световният ден на влажните зони, Бюрото на Рамсарската конвенция призова хората да се ангажират и да правят малки промени, които да помогнат, да се забави унищожаването на влажните зони. Всеки може да бъде носител на промяната – като обещаете да взимате по-кратки душове или да използвате повторно пазарските торбички. Дори по-добре, организирайте почистване на местните влажни зони. От съществено значение е разбирането за жизненоважната роля на влажните зони в живота ни.

 

Източник и снимка: UNEP

Изготвил: Светослава Димитрова