WomanSG: Имаме още повече причини да останем в битката

0
1560

ddecpr9d-1

Изявление на кампанията за избор на жена за Генерален секретар на Организацията на Обединените нации във връзка с четвъртия таен вот на Съвета за сигурност

Още повече причини да останем в битката

Жените бойци 

Отново неотдавнашното тайно гласуване на Съвета за сигурност за Генерален секретар провело се на 9 септември показва нестабилността и непредвидимия характер на
оценките на Съвета за сигурност за вече десетимата кандидати. Всички кандидати, както мъже, така и жени или останаха на същите позиции, или се изкачиха. Единствените, които запазват предишните си резултати са Ирина Бокова и Сусана Малкора; всички останали отбелязаха ръст в гласовете си, включително останалите
три жени кандидати: Хелън Кларк, Кристина Фигерас и Наталия Герман. От значение за тези, които подкрепят кампанията за избирането на жена за Генерален секретар на ООН е, че този път всички топ четири позиции са заети от мъже, но ние продължаваме да се надяваме, че това може да се промени.

Някои коментираха преди днешното гласуване, че двама, дори четирима в долната част трябва да се откажат. Въпреки това, резултатите са се доказали като нестабилни, както бе демонстрирано при последното гласуване, когато Лайчак внезапно
се придвижи от дъното на класацията до номер две, както и днешното драматично подобрение на резултатите на 80% от кандидатите. Никой не знае в действителност кои конкретни страни гласуват за насърчаване или обезкуражаване. Така, например, ако насърчаващите гласове за определен кандидат са по-ниски, но отразяват подкрепата на някоя от постоянните членки на Съвета за сигурност, защо някой би обмислял да се откаже? Това е просто хипотеза, но част от мистерията на този процес, който се провежда при закрити врати.

Разсъждавайки върху текущите резултати от четвъртото тайно гласуване, кампанията за избирането на жена за Генерален секретар смята дори за още по-важно да остане в битката. Ирина Бокова е все още в топ пет и въпреки че тя и Малкора отбелязаха
спад спрямо останалите, всичко е все още в процес на развитие.

Нашето послание е, че ООН се нуждае от нов Генерален секретар, който да е вдъхновяващ и вълнуващ, нещо свежо и ново. Една жена на върха ще генерира огромно вълнение по целия свят, както вече се забеляза от от медийното отразяване от Пекин, до Москва, до Съединените щати, до Латинска Америка и т.н. Ако Съветът за сигурност отново избере мъж след осем мъже Генерални секретари, това ще изглежда пред света сякаш ООН не е в състояние да се промени, все още е хваната в
минало и неподготвена за двадесет и първи век. Ние сме напълно уверени, че останалите пет жени в надпреварата не само ще предизвикат подобно вълнение, но също така ще бъде в състояние да поддържат този ентусиазъм и да предоставят необходимата легитимност, която може да постави ООН обратно в центъра на глобалния дневен ред.

Ние сме наричани „жените бойци“. Това ме прави много горда. Ние няма да се
уплашим и никога няма да се откажем.

Джийн Красно

Оригинален текст