World Humanitarian Summit: Световни лидери се изправят пред проблемите на човечеството

0
3608

537589535_1280x720

На 23 – 24 май 2016 г. ще се проведе Световна среща на върха по хуманитарни въпроси (World Humanitarian Summit), на която ще присъстват множество световни лидери, за да се изправят пред проблемите на човечеството и за да предприемат действия за предотвратяване и намаляване на човешкото страдание.

Световната среща на върха по хуманитарни въпроси ще се проведе в Истанбул. Тя представлява глобален призив за действие от страна на генералния секретар на ООН – Бан Ки-Мун. Той ще събере правителства, хуманитарни организации, хора, засегнати от хуманитарни кризи и нови партньори, включително от частния сектор, за да бъдат предложени решения на най-неотложните предизвикателства и да бъде определен дневен ред, за да се запази хуманитарната акция като действаща и в бъдеще.

ban-ki-moon

Основната програма на срещата на високо равнище ще включва кръгли маси на високо равнище на лидерите на приоритетни области на действие, посочени в доклада на генералния секретар, специални заседания по конкретни тематични области и специална пленарна среща на високо равнище Summit Announcement Plenary за държавите-членки и други заинтересовани страни, на която ще бъдат обявени и конкретни действия.

Наред с това ще бъдат организирани и редица странични събития от различни заинтересовани страни под формата на брифинги, семинари, работни срещи и дискусии. Пълната програма е на разположение тук

Част от събитието ще бъде и Изложбен панаир The World Humanitarian Summit Exhibition Fair. Той ще представи работата, продуктите, както и програмите на правителствата, организациите, агенциите, различните фирми и други институции в подкрепа на хуманитарната дейност. За повече информация –  .

Пазар на иновациите

На пазара на иновациите ще бъдат показани практическите приложения на множество иновации – нови или подобрени продукти, инструменти, услуги и процеси, които допринасят за ефективна хуманитарна дейност. Специален акцент ще бъде поставен върху малки по мащаб иновации с високо въздействие. Повече информация вижте тук.

Специални събития

По време на Световната среща на върха по хуманитарни въпроси ще се проведат редица специални събития. Те ще включват музикални изпълнения, разкази на истории, фотографски изложби и други интерактивни и творчески аспекти. Вижте тук.

Източник: World Humanitarian Summit

Изготвил: Радостина Ненкова