За Биоразнообразието и човека

0
731

Да разберем многообразието и динамиката на обкръжаващата ни среда, мястото на човека в нея и да научим как бихме могли да запазим това съкровище..

Френският Научен Съвет по Природно Наследство и Биоразнообразие (CSPNB), събиращ специалисти в различни области на биоразнообразието, предлага в три тома прекрасен сбор от примери относно предизвикателството на запазване на една богата и разнообразна природа.

Да разберем биоразнообразието означава да познаваме различните видове, но също така и да разбираме динамиката, еволюцията във времето, както и сложните връзки между тези видове.

Общо петстотинте страници на трите брошури са събрали в себе си богато количество от знания, но също така и идеи как да запазим бъдещето на нашата планета за идните поколения. Всичко това е поднесено по един лесен и приятен за четене начин.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Mesurer-la-valeur-economique-des.html