Байчо Георгиев: Младите са привилегировани в използването на технологиите днес

0
1432

dsc_3662

В панел трети от националната конференция „Цифрова грамотност и социални умения в 21 век“ с Байчо Георгиев от 9 Academy обсъдихме доколко младите са запознати с дигиталните умения и как да създадем собствена дигитална общност.

Доколко младите са запознати с дигиталните умения?

Младежите в днешно време притежават разнообразни дигиталните умения и имат достъп до повече дигитални устройства за разлика от нашите баби и дядовци през изминалия век, когато достъпът до информация е бил изключително труден. Достъпът, с който младите хора разполагат днес, е неограничен също като информацията. Ето защо те имат невероятната привилегия да използват всички възможности на технологията, създавайки предпоставки за развитието на много други умения като повишаване на продуктивността и ефективността например.

С какви темпове се развива цифровото приобщаване у нас?

Дигитализацията е много труден процес в България. Всички следим какво се случва с електронното правителство, но много образователни институции – университети и училища, вървят в посоката на използване на дигитални инструменти. Частният сектор и бизнес сферата е най-бързо възприемчивия относно цифровото приобщаване, като внедрява технологията, автоматизира процесите и спестява човешки ресурс.

Как може да се насърчат младите да използват предимствата, които им предлага дигиталният свят?

Тук става дума за достъпа, който осигуряват институциите до технологиите. Това са  обществените центрове, където всеки има достъп до компютър. Става въпрос за възможността да си позволиш устройство, което да ти осигури достъп до технология. Интернет е признато за международно право. Проектите, с които аз се занимавам, целят правилното използване на технологиите и развитието на дигиталните умения, които помагат за изграждането на добри професионалисти за пазара на труда.

dsc_3675

Кои са най-важните дигитални умения, които трябва да притежават?

Основните дигитални умения, които всеки млад човек днес трябва да притежава, според мен това е умението да може да комуникира чрез различни канали- електронна поща, чат-комуникатори за връзка с хората, с които работи в екип. На второ място поставям дигиталното умение да търси и анализира информация онлайн, като говорим за правилното използване на търсачки като Google, Yahoo. Третото важно дигитално умение е критичното мислене в интернет пространството, което ни дава възможността да можем разумно да преценим коя информация е вярна или не в безкрайния поток от източници.

Как да създадем собствена дигитална общност?

Изграждането на дигитална общност почти винаги е свързано и с изграждането на общност на живо. То зависи и от комуникационните канали, по които тази общност се изгражда. Ето защо трябва много внимателно да се избира пътят на комуникация в нея като чат или форум. Самият процес по създаването зависи и от темата на общността и нейните интересите. Особено важно е да има лидери на мнение и хора, които да водят дискусията-модератори, които да задават тон. Последното, може би най-важното, това са правилата. Ако няма правила в една дигитална общност, се рискува тя да излезе извън контрол и да се разпадне.