Нарастващото население – проблем или предизвикателство за Африка?

0
13475
orphan-1139042_960_720
Снимка: Pixabay

Нарастващият брой на населението в Африка може да се окаже благоприятна перспектива пред развиващите се икономики на държавите от континента, но може и да доведе до много и разнообразни проблеми.

Най-бедни, но с най-голям прираст на населението в света.

Африка е вторият по големина и брой население континент на Земята. Той обхваща 25% от площта на Земята и около 15 % от населението й. Континентът има сравнително висок темп на растеж на населението. За 2013 г. той е 4,8 % в сравнение с 3,4% през 2011 г. според Международната федерация по семейно планиране. Ако сегашните демографски тенденции продължат, се очаква до 2025 г. африканското население да достигне 1,4 милиарда, а до 2050 г. да се повиши на 2,4 млрд.

Това заключение се потвърждава и от доклад на Бюрото за справка на населението. Африка, най-бедният континент, до 2050 г. ще отбележи най-големия ръст от всеки друг регион в света, дори от Азия, на чиято територия в момента живеят 60 % от хората на планетата.

По-голямата част от увеличението ще се осъществи в Субсахарска Африка, където раждаемостта е сред най-високите в света. В Субсахарска Африка се очаква населението да нарасне от 926 милиона души на близо 2,2 милиарда. Според ООН само в Нигерия се очаква до 2050 г. населението да бъде 389 млн., съперничещо на това на Съединените щати, което възлиза на 403 млн.

Докладът на Бюрото показва, че жените в Субсахарска Африка средно раждат по 5,2 деца, докато средната стойност за Европа е 1,6, а за Северна Америка е 1,9. В някои африкански страни като Нигер раждаемостта е дори по-висока – средна стойност от 7,6 деца, родени от една жена.

550px-Africa_(orthographic_projection).svg

В миналото нарастването на населението в много африкански държави е забавено от високи стойности на болни от ХИВ/СПИН и от високата детска смъртност. Но благодарение на последните подобрения в достъпа до здравни грижи на територията на континента, хората живеят по-дълго.

Бумът на населението на Африка предлага чудесни възможности за бъдещо икономическо преобразуване. Това може да се случи при условие, че човешкият капитал е ангажиран продуктивно и насочен към съответните сектори на икономиката в отговор на промените в международната икономическа система. В същото време бумът на населението създава сериозни заплахи за политическата стабилност в региона и социалното сближаване. Затова растежът на населението в много африкански държави има важни последствия за социалното и икономическо развитие.

Предизвикателствата, свързани с прираста на населението.

Увеличението на населението е повод за безпокойство по няколко причини. Главните са проблемите на околната среда, защото повечето развиващи се страни от Африка имат местни екологични проблеми, които изискват спешно внимание – недостиг на прясна вода и обработваема земя, както и замърсяването на водата, почвата и въздуха. Тези проблеми ще се задълбочават с нарастването на населението и икономиките.

Друг проблем е възможната икономическа стагнация. По-големият брой хора в една държава означава строителство на нови индустрии, жилища, училища, здравни заведения и инфраструктура със същата скорост, с която се увеличава броя на жителите, за да не се влоши стандарта на живот. Но много африкански общности не са в състояние да се справят толкова бързо с тази ситуация. Високите нива на раждаемост могат до доведат и до по-чести смъртни случаи на майките.

Най-младото население на света.

Бързо нарастващото население се характеризира с наличие на повече млади хора в една страна. Днес Африка има най-младото население в света, защото раждаемостта остава висока, а процентът на детската смъртност е намален. 200 милиона африканци са на възраст между 15 и 24 години. Това младо население се очаква да бъде повече от два пъти по-голямо до 2050 г., когато най-много 800 милиона африканци се очаква да бъдат на възраст между 25 и 59 години. Смята се, че това ще предизвика драматична промяна в работещото население на света. Положителните аспекти на този феномен са свързани с факта, че до 2050 г. един на всеки четирима работници в света вероятно ще бъде африканец. Тази африканска работна сила ще бъде млада и относително евтина, което може да се окаже причина мултинационалните западни компании, търсещи евтина работна ръка, да бъдат склонни да концентрират бизнеса си в Африка, вместо в Азия.

Отрицателните аспекти са свързани със съотношението между повишения брой деца и намаления дял възрастни, тоест икономически продуктивното население. За момента голяма част от националния доход в африканските държави е посветен на „непроизводителни” дялове като изхранване, обличане и осигуряване на жилища на населението и по-малко се отделя за инвестиции. Образоване на всички тези млади умове също е скъпо. Младото, все още нетрудоспособно население в тези държави може да се окаже тежко бреме за по-малкия от тях брой трудоспособни възрастни.

Друг негатив може да се окаже и нивото на безработицата. Безработицата в Африка е широко разпространена, а увеличаването на населението означава тя да се задълбочи, защото икономиките не са в състояние да осигурят работни места за бързо нарастващия брой млади хора, които искат да влязат в работната сила. Острата конкуренция за ограничените работни места води до ниски заплати, което от своя страна допринася за бедността. Това е възможно да доведе до социално- икономически напрежения, високи нива на престъпност и политическа нестабилност.

Африканската банка за развитие посочва, че през 2012 г. само една четвърт от младите африкански мъже и само 10% от младите африкански жени успяват да си намерят работа в официалната икономика преди да стигнат до 30-годишна възраст. По-голямата част от младите африканци ще продължат да имат несигурна работа.

Повишаване броя на населението ще бъде свързано и с огромни увеличения на урбанизацията. През 2010 г. в Африка има три града с над 5 млн. жители (Кайро, столицата на Египет; Киншаса, столицата на ДР Конго и Лагос, търговската столица на Нигерия). До 2050 г. броят им може да нарасне на 35. Осигуряването на основни услуги за всички тях ще бъде изключително трудна задача и може да се превърне в кошмар.

Решенията?

Ето защо страните от Африка трябва да работят активно за намаляване на техните нива на раждаемост, за да се запази бъдещото нарастване на населението под контрол. Могат да се предприемат серия от мерки за ограничаване нарастването на населението с поставяне на акцент върху образованието и доброволните методи по примера на Кения. Необходимо е да се наблегне на здравето на майката и детето, както и на връзката между размера на семейството и общото качество на живот. Едно от основните неща, които могат да се направят по този повод е към услугите за семейно планиране да се включи и грижата за здравето на майките. Също така да се информират двойките за различните методи за предпазване.

Според Международната федерация по семейно планиране много африкански правителства вече официално са установили програми за семейно планиране като начин за справяне със сложната ситуация с увеличаващото се население. Въпреки това наложените мерки за контрол на раждаемостта от страна на държавни органи имат ограничено въздействие върху цялостния растеж на населението в Африка. Проблемът тук е, че, за да се постигне търсената промяна, е необходимо самите африканци да я поискат, да трансформират начина си на мислене. Нужно е да разберат и осъзнаят, че качествен живот и благосъстояние могат да получат чрез развитие на икономиките, постижимо чрез инвестиции, регионална интеграция, международна търговия, чужди капитали, а не чрез увеличение на населението.

Източници: The Economist, Stratfor, Voice of America

Изготвил: Даниела Янчовичина