Партньори

NMF

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ

Дружество за Обединените нации в България е част от Национален младежки форум (НМФ) – най-голямата формална платформа на младежки организации в България, обединяваща 36 неправителствени младежки организации.

В UNA News Bulgaria ще откриете информация за текущи инициативи, обучения и събития на НМФ.

Интересувате се по-задълбочено от младежка работа, политики и доброволчество на НМФ? Тогава посетете страницата на онлайн списанието „Младежки фокус“!


Изключително сме благодарни за доброволния труд на д-р Румен Гюров, който провежда част от обученията на екипа на UNA News Bulgaria!

Studia-analytica


Благодарим и на theniki.com за техническата поддръжка на сайта ни!