България се присъедини към Истанбулската конвенция срещу насилието над жени

0
2558
фф
Снимка: Министерство на правосъдието

На тържествена церемония в присъствието на генералния секретар на Съвета на Европа Торбьорн Ягланд, на 21 април 2016 г. в София министърът на правосъдието Екатерина Захариева  подписа Истанбулската конвенция срещу насилието над жени и домашното насилие. След взетото решение на страната ни да се присъедини към Конвенцията, България ще участва в предприемането на сериозни мерки за предотвратяване и справяне със всички форми на насилие, породено от неравенството между половете.

Истанбулската конвенция, наричана още Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, е предложена за подписване на 11 май 2011 г. в Истанбул. Влиза в сила от 1 август 2014 г., като до момента документът е одобрен от 38 държави, 24 от които са членки на Европейския съюз.

Според данните от Конвенцията всяка трета жена от ЕС е жертва на физическо и/или сексуално насилие на 15-годишна и в по-ранна детска възраст, една на всяка 20 е била изнасилена. Статистиката сочи още, че повече от половината жени са били подложени на сексуален тормоз. Това е сериозна форма на дискриминация и нарушаване на основните права, което е породено от неравенство между жените и мъжете. За жалост обаче случаите на тормоз над жените често остават ненаказани. Само около 30 % от жертвите на насилие докладват на органите на реда. Една от всеки 4 жени не го прави, защото я е срам, а една на 10 смята, че полицията не би направила нищо. Насилието срещу жени остро нарушава правата на човека. Това се случва навсякъде по света, във всяка една страна, независимо от социалния й произход. Насилието над жените може затрудни достъпа им до работните места, което има и своите икономически последствия за съответната страна- приблизително 226 милиарда евро годишно в целия ЕС. Ето защо се налага спешното предприемане на сериозни мерки за намаляването случаите на насилие. Сред решенията, които Конвенцията предлага, са създаването на достъпни и защитени места за жертвите на насилие, както и изграждането на специализирани центрове за помощ и телефонна линия. Разбира се, широката осведоменост относно проблема и точната информация ще допринесе за правилното и ефективно прилагане на Конвенцията.

След церемонията по подписването, Екатерина Захариева се срещна с главния секретар Торбьорн Ягланд, за да обсъдят мерки за намаляване насилието у нас. Гостът заяви, че оценява плановете за съдебна реформа и действията за подобряване на условията в местата за лишаване от свобода. „Конференцията бе приоритет в работата ми дълго време, тъй като броят на жалбите в Европейския съд по правата на човека пряко зависи от ефективността на съдебната система“, каза още Ягланд.

Относно местата за лишаване от свобода министър Захариева информира генералния секретар, че с помощта на Норвежкия финансов механизъм са ремонтирани 9 затвора, а със средства на бюджета – други три. Тя допълни, че очаква до 2 г. всички места за лишаване от свобода да покриват критериите и да осигуряват нормални жилищни условия.

„В последните 5-6 г. в световен мащаб общественото доверие в съдебната система намалява. Това е така и в половината страни от Европейския съюз – каза министър Захариева. – От 25 г. в България реформираме съдебната система, а Висшият съдебен съвет претърпява вече трета реформа. Надявам се, че този път сме намерили верния път. Основният проблем обаче остава – да сменим манталитета, че съдиите не са служители на държавата, а служители на обществото и на хората.“

С подписването на Конвенцията България се присъединява към обществото, готово да положи усилия за предотвратяването на този сериозен проблем. Защото той няма да бъде решен, ако не се говори за него и няма ясна стратегия за разрешаването му.

Пълен текст на конвенцията може да намерите тук.

Източник: Министерство на правосъдието

Изготвил: Андреа Йовева