България търси новите младежки делегати към ООН

0
1076

В конкурс от четири кръга ще бъдат избрани следващите официални младежки представители към Организацията на Обединените нации с мандат 2020-2021 година.

Дружеството за ООН в България с официалната подкрепа на Министерството на външните работи на Република България организира за четиринадесета поредна година национален конкурс за избор на български младежки делегати към ООН. Селекционната кампания ще продължи от март до юни 2020 г.

Програмата „Български младежки делегати към ООН“ дава възможността на двама млади души да бъдат част от делегацията на България към Общото събрание на ООН и Комисията по социално развитие на ИКОСОС и да работят с права, сравними с тези на акредитиран дипломат, по решенията на ООН за младежта. Програмата е да служи като мост на ефективна комуникация и взаимодействие между младите хора в България, младите хора по света и управляващите. Двамата младежки делегати заемат отговорната позиция да представляват гласа на младежите в България и да отстояват техните интереси на най-високо междуправителствено ниво.

В световен план България е доказан лидер в насърчаването на младежкото участие с над 10-годишна утвърдена практика и като една от едва около 40 държави от цял свят, в които съществува програмата „Младежки делегат към ООН“. През тази година добрият национален пример бе утвърден, както на европейско ниво, по време на координационна среща на Работната група на Съвета на ЕС по въпросите на ООН, така и на международно – от Световната федерация на асоциациите на ООН в Ню Йорк.

Двамата младежки делегати се избират чрез прозрачен национален конкурс от четири кръга. Подробности за изискванията и критериите за кандидатстване, информация за селекционните етапи, както и формуляр за кандидатстване може да откриете на уебсайта на Програмата (http://bgyouthdelegate.org/). Мандатът на делегатите е със срок от 18 месеца, през които те имат различни задължения на национално и международно ниво, като работата им е насочена главно към младежките политики и актуалните за българската младеж теми и предизвикателства.

Можете да кандидатствате или да номинирате подходящ за позицията млад човек на http://bgyouthdelegate.org/apply-now-2020/ до 23:59 ч. на 04.04.2020 г.

Ралица Диканска