Българските младежки делегати към ООН участват на международна среща в Брюксел

FB_IMG_1469788772719

Новоизбраните младежки делегати Александра Мирчева и Ива Цолова са сред 20-те  участници в срещата по застъпничество в рамките на ООН, организирана от Европейски младежки форум.

Събитието ще се проведе в периода 29-31 юли в Брюксел, Белгия. Срещата събира на едно място официалните младежки делегати към ООН, както и представители на национални младежки съвети и международни младежки организации от различни европейски страни, които ще участват в предстоящата сесия на Общото събрание на ООН.

Основна цел на срещата е да подпомогне сътрудничеството между младежките представители като постави акцент върху системата и политиките за младежта в рамките на Организация на обединените нации. По време на срещата ще бъдат дискутирани основни приоритети и обща стратегия за тяхното застъпничество при посещенията им в Ню Йорк. По този начин събитието ще подпомогне подготовката на младежките делегати и представители в изпълнението на техните отговорности и задължения във връзка с представителство на мнението на младите хора на международно ниво.

За трета година българските делегати имат възможността да вземат участие по време на срещат и да обменят идеи и опит още преди посещението си в сесиите на Общото събрание, както с други младежи, така и с отговорни за младежките политики на ООН представители от Европейски младежки форум, Секретариата на ООН и Пратеника по въпросите на младежта на генералния секретар на ООН.

Методологията на срещата е специално разработена, така че да създаде условия за активно неформално общуване между участниците, благодарение на което ще се планират и бъдещи съвместни инициативи, международни проекти и събития в изпълнение на техните приоритети.