Венецуела поема председателството на Съвета за сигурност

UN-Sicherheitsrat_-_UN_Security_Council_-_New_York_City_-_2014_01_06
Снимка: Wikimedia Commons

От 1 февруари 2016 г. Венецуела поема ротационното председателство на Съвета за сигурност на ООН. Страната ще оглавява висшия орган на Организацията през целия месец февруари.

Редът на председателството на Съвета се определя от азбучния ред на страните членки на органа. През януари Съветът бе председателстван от  Уругвай.

Председателството на Съвета за сигурност на ООН за 2016 г. ще се осъществи по следния ред:

февруари 2016 г. – Венецуела

март 2016 г. – Ангола

април 2016 г. – Китай (постоянен член на Съвета за сигурност)

май 2016 г. – Египет

юни 2016 г. – Франция (постоянен член на Съвета за сигурност)

юли 2016 г. – Япония

август 2016 г. – Малайзия

септември 2016 г. – Нова Зеландия

октомври 2016 г. – Руската федерация (постоянен член на Съвета за сигурност)

ноември 2016 г. – Сенегал

декември 2016 г. – Испания

Съветът за сигурност на ООН се състои от 15 държави членки – 5 постоянни (Великобритания, Китай, Франция, Руската федерация, Съединените щати) и 10 непостоянни.

Непостоянни членки на Съвет към момента са: Ангола, Венецуела, Египет, Испания, Малайзия, Нова Зеландия, Сенегал, Украйна, Уругвай и Япония.

Непостоянните членки на Съвета се избират на регионален принцип за срок от 2-години. От януари 2016 г. Египет, Япония, Украйна, Уругвай и Сенегал са непостоянни членки като техния мандат ще приключи в края на 2017 г. Ангола, Малайзия, Нова Зеландия, Испания и Венецуела приключват мандата си в края на настоящата година.

Източник: UN

Изготвил: Екатерина Димитрова