Включи/изключи ме, защото съм млад

0
1685

13552560_1225553517457069_540920143_n

За днешната „криза“ на социално включване на младите хора cе дискутираше на 30 юни на конференция в „Дома на Европа“, гр. София, след представяне за пръв път в България на доклада “Социалното включване и младите хора – изключването на младежта: заплаха за бъдещето” изготвен от Европейски младежки форум (ЕМФ).

Подпомагат ли социалните системи младите и предоставят ли им самостоятелност? Функционира ли изобщо европейският социален модел? На тези важни за европейското общество въпроси представеният доклад на ЕМФ дава отрицателен отговор. Според статистиката днес в Европа един от трима младежи е на ръба на бедността или социално изключване, а социалните права са дълбоко нарушени.

Това води до масова гражданска неактивност от страна на младите, за което разказа повече Лора Любенова, член на борда на ЕМФ. Тя коментира, че бедността, липсата на достъп до качествено образование и неадекватната социална помощ са сред най-очевидните проблеми в контекста, за които Европейският съюз не предоставя ефективни защитни мерки. Всичко това въздейства тежко на европейското общество като цяло, а не само на отделните младежки групи.

Докладът подчертава какви биха били последиците, ако не се реагира навреме, както и какви мерки биха могли да се предприемат, за да се предотврати евентуалното последващо негативно влияние. Във връзка с последните, добър вариант за младите с предприемачески дух може да е самозаетостта, но е факт, че социалната защита на самонаетите лица все още не е гарантирана в европейските държави, въпреки че се извежда като възможно решение на кризата с безработицата.

Призив към защита и подсигуряване на социалните и икономически права на младежите представлява приетата през април Резолюция на Съвета на членовете на ЕМФ.

По време на панелната дискусия представители на няколко български неправителствени организации изказаха позиция по доклада и обсъдиха ситуацията в България и света.

Любомир Тодоров, заместник-председател на Национален младежки форум, реферира към младежкото участие на местно ниво в страната. Повече по темата може да прочетете в публикацията на НМФ „Погледът на младите и политиката на местно ниво през 2015 г.“.

Лилия Еленкова, като представител на Асоциацията за подпомагане на академичната общност (АПАО), сподели виждания по отношение на реалността в образователната система, различните нива и границите на социално включване на младежите, а също така акцентира върху важността на дигиталните меки умения, които днешното поколение владее.

В своето представяне, Диана Найденова от КНСБ продължи темата за дигиталната революция  и нуждата от адаптиране към новите изисквания на пазара на труда. Тя изложи и статистически факти за социалното изключване на представителите на малцинствените групи в България.

Надежда Дерменджиева (Български фонд за жените) разказа за предизвикателствата на младите жени в страната – сегрегацията, насилието, стереотипите в учебниците, и отново припомни за промяната на пазара на труда и как жените днес изостават в технологичния сектор.

Илина Мутафчиева от Дружество за ООН в България обхвана темата в по-глобален контекст, реферирайки към 17-те цели за устойчиво развитие, младежките политики на ООН и включването на насилствено разселените, които към момента са около 60  милиона, половината от които деца.

Последните дискутирани въпроси намериха отражение в закриващата част на събитието – представяне на документалния филм „Гласовете на Бежанците“. Филъмт е създаден от Европейски младежки форум и описва живота на бежанците достигнали до Европа. Повече информация за видеото е достъпна тук.

13524392_1290103421014828_4447737094782917451_n