Глобален форум на Алианса на цивилизациите на ООН в Баку

 

baku

От 25-ти до 27-ми април в Баку, Азербайджан се провежда седмият Глобален форум на Алианса на цивилизациите на ООН. Форумът обединява експерти, лидери, държавни глави, представители на неправителствени организации и младежи от цял свят.

Тазгодишната тема на Глобалния форум е „Да живеем заедно в приобщаващо общество: предизвикателство и цел“. В рамките на тридневния форум ще бъдат обсъдени мерки за противодействие на екстремизма и напрежението базиращо се на културни различия чрез образование. Образованието е един от четирите стълба, върху които се гради дейността на Алианса, заедно с миграция, медия и младежи. Действия във всички тези сфери са необходими, за да се намалят различията и да се подпомогне сътрудничеството.

Темата на седмия Глобален форум се основава на ключови документи и стратегии като Програмата за устойчиво развитие 2030, предвиждаща мерки за изпълнението на Целите за устойчиво развитие, както и Стратегията на Генералния секретар на ООН за превенция на радикализацията.

По време на събитието ще бъде поставен акцент върху необходимостта от сътрудничество между гражданското общество, частния сектор, правителствата и ООН за изпълнение на Целите за устойчиво развитие.

Форумът бе открит от президента на Азербайджан Илхам Алиев, Генералния секретар на ООН Бан Ки-Мун, Върховния представител на Алианса на цивилизациите на ООН, Насир Абдулазис Ал-насер, президента на Турция Реджеп Таип Ердоган, както и от министъра на външните работи на Испания, Хосе Мануел Гарсия Маргало.

Младите хора имат особено важна роля в борбата срещу радикализацията и тяхното участие е от ключово значение за форума. Сто и петдесет младежи от цял свят ще участват в сесиите на тридневния форум. Българският младежки делегат към ООН, Анина Йовкова също бе сред избраните участници. По време на форума Анина се срещна с Младежкия представител на Генералния секретар, Ахмад Алендауи.  В своето изказване Алендауи наблегна на ролята, която имат младежите, в постигането на устойчив мир и сигурност и на нуждата от конкретни действия за промяна на нагласите относно участието на младежта в процесите на мироопазване и мироизграждане.

В следващите два дни от форума в Баку, младежкият делегат на България към ООН, Анина Йовкова, ще участва в няколко сесии, посветени на междукултурния диалог, изграждането на мир и превенцията на радикализация.

13062543_1198341576851321_6059006374999587780_n (1)
Анина Йовкова с Младежкия пратеник на Генералния секретар, Ахмад Алендауи