Малолетните съпруги в Африка може да достигнат 310 милиона през 2050 г.

0
1485

При запазване на настоящите тенденции, почти половината от непълнолетните момичета съпруги по света през 2050 г. ще бъдат от Африка поради бързото нарастване на броя на населението на континента и изоставащите социални реформи, предупреди УНИЦЕФ. Организацията призова за по-силен фокус върху осигуряването на качествено образование и други защитни стратегии за най-бедните и най-маргинализираните момичета. Според доклад на УНИЦЕФ, общият брой на децата съпруги в Африка ще се увеличи повече от два пъти от 125 милиона до 310 милиона през следващите 35 години.

Проучването, озаглавено„A Profile of Child Marriage in Africa”, показва, че във всички други региони на света сегашните темпове на намаляване и демографските тенденции означават, ще има по-малко малолетни съпруги с всяка изминала година. До 2050 г. обаче Африка ще надмине Южна Азия като региона с най-голям брой жени на възраст от 20 до 24 г., които са били омъжвани като деца. В доклада се отбелязва, че в цяла Африка процентът на млади жени, които са били омъжвани като деца, е намалял от 44 на сто през 1990 г. до 34 на сто днес. Въпреки това, общият брой на женското население в Африка се очаква да нарасне от 275 милиона днес до 465 милиона през 2050 г.

„Самият брой на засегнатите момичета – и неговото значение от гледна точка на пропуснато детство и разбито бъдеще – подчертава неотложната нужда от забрана на практиката на детските бракове веднъж завинаги“, заяви изпълнителният директор на УНИЦЕФ Антъни Лейк в прессъобщението по обявяването на доклада. „Детските бракове създават норми, които стават все по-трудни за унищожаване – норми, които уронват достойнството на нашите жени“, допълни председателят на Комисията на Африканския съюз Нкосозана Дламини-Зума. „Чрез по-голяма информираност и подход на сътрудничество разрушителните послествия на детските бракове могат да бъдат изкоренени.“

УНИЦЕФ подчертава, че са необходими много по-амбициозни действия – тъй като дори ако сегашният темп на намаляване на детските бракове продължи, това все пак ще означава увеличаване на броя на непълнолетните момичета съпруги. В доклада се посочва, че напредъкът досега не е бил равностоен: вероятността, че едно момиче от най-бедната квинтила би се омъжило като дете, е толкова голяма днес, колкото преди 25 години. „Данните също така ясно сочат, че слагането на край на браковете между деца изисква много по-силна концентрация върху осигуряването на достъп до качествено образование за най-бедните и най-маргинализираните момичета – тези, които най-много се нуждаят и са изложени на най-голям риск. Техният живот, а и бъдещето на техните общности, са поставени на карта“, каза още Антъни Лейк.

Докладът на УНИЦЕФ също така посочва, че когато децата биват омъжвани, перспективите им за здравословен и успешен живот намаляват драстично и често те влизат в цикъл на бедността, засягащ и идните поколения. Непълнолетните съпруги е по-малко вероятно да завършат училище и по-вероятно да бъдат жертви на насилие и да се заразят с ХИВ. При децата, родени от майки в тийнейджърска възраст, има по-висок риск от мъртво рождение, смърт непосредствено след раждането или ниско тегло при раждане. Освен това, според УНИЦЕФ непълнолетните момичета често не разполагат с необходимите умения за намиране на работа.

През май миналата година Африканският съюз стартира кампания за забраняване на детските бракове, обхващаща целия континент. Това бе последвано от план за действие на правителствата за намаляване на процента на детските бракове чрез увеличаване на достъпа до регистрация на ражданията на момичета, качествено образование и репродуктивни здравни услуги, както и укрепване и прилагане на закони и политики, които защитават правата на момичетата и забраняват брака преди 18 г., заяви още УНИЦЕФ. „Всяка малолетна съпруга е индивидуална трагедия. Увеличаването на броя им е недопустимо“, завърши директорът на УНИЦЕФ.

Източник и снимка: UN News Centre

Изготвил: Моника Антонова