100-годишната история на УНСС

„Духът прави силата“ е сентенцията, която стои под името на днешен Университет за национално и световно стопанство от 1920 г. като основа на връзката между науката, висшето образование и практиката.

На 21 май 2020 г. се навършват 100 години от създаването на Университета за национално и световно стопанство. Той е най-старото и най-голямото висше икономическо училище в Югоизточна Европа.

Първото му име е Свободен университет за политически и стопански науки (СУПСН) и създаден през 1920 г. със заповед от министъра на народното просвещение с първи ректор и основател – проф. Стефан Бобчев.

Университетът все още е познат с наименованието „Карл Маркс“, възприето през 1953 г., но от 1990 г. академичният съвет решава да го трансформира в Университет за национално и световно стопанство. Новото име официално става факт през 1995 г.

През годините начело са били проф. д.ик.н. Михаил Динев (1989-1990), проф. д.ик.н. Камен Миркович (1993-2003), проф. д-р Борислав Борисов (2003-2011) и др. От края на 2019 г. ректор на УНСС е проф. д-р Димитър Димитров от катедра „Национална и регионална сигурност“.

Преподавателите на УНСС

УНСС предоставя много възможности за развитието на студентите си. Всъщност тези възможности се  изграждат и предоставят от хора – преподавателите. Без тях, УНСС не би могъл да отваря толкова врати пред младите. Точно те са майсторите, които изграждат мостове към сбъдването на най-съкровените мечти на младите.

На преподавателите пожелавам все така да ни радват с труда си, защото те моделират бъдещите икономисти, учените, мозъчния тръст на новото време“, поздрави университета министър-председателят на Република България, г-н Бойко Борисов.

УНСС с Почетен Знак на Президента на Република България

Вече век Вашият университет е едно от най-старите средища за подготовка на специалисти за държавното управление и външната политика на България“, заяви президента Румен Радев в поздравителния си адрес по повод юбилея на учебното заведение.

Университетът се слави по целия свят с имена като д-р Кристалина Георгиева – главен изпълнителен директор на Международния валутен фонд, доц. д-р Пламен Орешарски – министър-председател на Република България през 2013-2014 г. и др.

Катедра „Медии и обществени комуникации“

В периода 1996 – 2007 г. катедрата обучава бакалаври и магистри в специалността „Икономика на масмедиите“. През 2008 г.  е създадена като приемник на катедра „Управление на социалнито-културните дейности“. През 2004 г. приемат и първите студенти в специалността „Журналистика и масмедии“, която през 2008 г. е преименувана на „Медии и журналистика“. През 2013 г. се създава и дисциплината „Медия и икономика“, в която младите възпитаници получават широк набор от знания и умения, които могат да приложат в работата си като мениджъри и служители на различни нива в обществени и частни медийни организации, в независимите регулаторни органи, публичната администрация, културните индустрии и редица други професионални сфери.

Към днешна дата всеки един от преподаващите е безспорен лидер в дисциплината, с която се е заел. Ръководител на катедрата е доц. д-р Стела Ангова, която преподава дисциплини като „Рекламна комуникация“, „Онлайн медии“, „Медиакритика“ и др. по най-високи стандарти. Научен секретар е доц. д-р Мартин Осиковски. Неговата сила е да поддържа любопитството у студентите. В синхрон с тях, гл. ас. д-р Вълчанов, се грижи за актуалните инструменти в журналистиката, така че материалът, който се преподава да бъде възможно най-полезен в практиката. Сред тях са доц. д-р Биляна Томова и гл. ас. Диана Андеева-Попйорданова, които изграждат взаимно доверие и двустранна обратна връзка, от която всички да се надграждат – както студентите, така и самите преподаватели. Интересни задачи и реални казуси в живота на един журналист се случват при ас. д-р Илия Вълков. Тънкостите и историята на българската журналистика са мисия на доц. д-р Светла Цанкова. Не на последно място, имиджът на катедрата продължава да се развива с помощта на проф. Любомир Стойков и гл. ас. Мария Николова. В МОК, комуникацията с пазителите на етичната журналистика у нас е привилегия за студентите.

Доказателство за това са и постиженията на катедрата. Още от 2006 г. катедра „Медии и обществени комуникации“ получава програмна акредитация от Националната агенция по оценяване и акредитация за високо и съпоставимо с европейските стандарти качество на учебните планове, програми и методи на преподаване, висока квалификация на преподавателския състав, постижения на преподавателите и студентите в научните и приложни изследвания и осигурени отлични условия на материалната и технологична учебна среда. Тези отличия не спират и до днес.

Любов към знанието по време на пандемия

УНСС се превърна в пионер на дигитализирането на учебния процес. Преподавателите реагираха светкавично на създалата се ситуация около COVID-19 и доказаха, че няма нищо по-силно от желанието да изпълниш своята мисия, каквито и да са обстоятелствата. Те успяха да изградят един виртуален, още по-интересен, начин за обучение, в който успяха да мотивират студенти да направят собствени предавания в публичното пространство.

В сегашните времена и учители и университетски преподаватели са принудени да изучават предмети или да боравят с неизползвани досега технологии, които изобщо не влизат в ресора им, но знаят, че без тези инструменти е възможно да демотивират своите възпитаници. Повечето от тях обаче знаят, че за да изпълнят своята мисия, те непрестанно е нужно да хранят умовете си и актуализират уменията си, водейки битка, най-вече с навиците, които системата им е изградила.

Белите лястовици

Именно тук говорим за учителите не само в училище, но и в живота. Белите лястовици, които се появяват в определен период, без значение дали за по-дълго, или за по-кратко. Хората, които тласкат към онзи „правилен“ път, от който се отклоняваме. И тогава е време сами да изберем посоката си.

Честит 100-годишен юбилей, УНСС!

Честит Ден на българската просвета и култура на всички бивши, настоящи и бъдещи учители от екипа на Дружеството за ООН в България!

Източници: УНСС, БНР, Любословие, Академика, Либертариум