Една година от приемането на Целите за устойчиво развитие

[:bg]През септември 2015 г. световните лидери приеха Целите за устойчиво развитие. 17 Цели, които за 15 години ще постигнат три изключителни неща – ще изкоренят бедността, ще доведат до равенство за всички и ще се справят с последиците от изменението на климата.

Една година по-късно държавни ръководители, представители на частния сектор, гражданското общество и академичния сектор отново ще се съберат в Щабквартирата на ООН, за да отбележат постигнатото за една година.

„Истинският тест за нашата ангажираност към Програмата за устойчиво развитие 2030 ще бъде нейното изпълнение.“, заяви Бан Ки-Мун, Генерален секретар на ООН. „Имаме нужда всеки да действа, навсякъде. Ако правителствата, бизнесът и гражданското общество работят заедно, можем да изградим един свят на мир, просперитет, достойнство и възможност за всички до 2030 г“.

От приемането на Програма 2030 държавите работят за изпълнението й. През юли тази година, 22 страни са представили своите национални стратегии за изпълнението на Програма 2030.

„През изминалата година, видях значителен прогрес в приложението на Целите за устойчиво развитие в толкова много части от света и в толкова много сектори.“, заяви д-р Дейвид Наваро, специален съветник по Програма за устойчиво развитие 2030. Според него, повече от 50 правителства работят за изграждането на Целите за устойчиво развитие като централна рамка на техните национални стратегии и това е добър знак за Програмата.

Източник: UN[:en]SDGs-GlobalGoalsForSustainableDevelopment-05 (1)

През септември 2015 г. световните лидери приеха Целите за устойчиво развитие. 17 Цели, които за 15 години ще постигнат три изключителни неща – ще изкоренят бедността, ще доведат до равенство за всички и ще се справят с последиците от изменението на климата.

Една година по-късно държавни ръководители, представители на частния сектор, гражданското общество и академичния сектор отново ще се съберат в Щабквартирата на ООН, за да отбележат постигнатото за една година.

„Истинският тест за нашата ангажираност към Програмата за устойчиво развитие 2030 ще бъде нейното изпълнение.“, заяви Бан Ки-Мун, Генерален секретар на ООН. „Имаме нужда всеки да действа, навсякъде. Ако правителствата, бизнесът и гражданското общество работят заедно, можем да изградим един свят на мир, просперитет, достойнство и възможност за всички до 2030 г“.

От приемането на Програма 2030 държавите работят за изпълнението й. През юли тази година, 22 страни са представили своите национални стратегии за изпълнението на Програма 2030.

„През изминалата година, видях значителен прогрес в приложението на Целите за устойчиво развитие в толкова много части от света и в толкова много сектори.“, заяви д-р Дейвид Наваро, специален съветник по Програма за устойчиво развитие 2030. Според него, повече от 50 правителства работят за изграждането на Целите за устойчиво развитие като централна рамка на техните национални стратегии и това е добър знак за Програмата.

Източник: UN[:]

2 COMMENTS

Comments are closed.