[:bg]Екоцентрично развитие и Позитивна психология в Младежката работа[:]

0
1977

[:bg]Фондация „Учене за Промяна” организира конференция на тема „Екоцентрично развитие и Позитивна психология в младежката работа”, в рамките на която ще бъдат споделени вдъхновяващата работа и плодотворни резултати от проекта „ACHIEVE – иновативни методи за обучение и развитие на младежки работници”. Събитието ще се проведе на 28 юли 2018 г. от 09:00 ч. в детския научен център „Музейко“, а за да участвате е нужно да се регистрирате, като попълните формата за регистрация до 20 юли.

Повече за темите
Екоцентрично развитие (ЕЦР) е модерна концепция в психологията на развитието, насърчаваща холистично личностно израстване. Тя е основана на естественото природно развитие на човека и зачита дълбоко творческия потенциал на човешката психика. Екоцентричното колело на развитието, е модел на това как изглеждат етапите на човешкия живот, когато израстваме в пълен резонанс с природата („еко”) и душата; когато през целия си живот сме в непрекъснат процес на превръщане в цялостни хора.

Позитивна психология (ПП) е съвременна тенденция, използваща ресурсите на съзнанието, за да създаде позитивни нагласи и по този начин да повлияе на човешкия капацитет за учене, работа и социална реализация. Позитивната психология се развива бързо и дава невероятни резултати в подобряването на психическото здраве на хората.

Цели на конференцията 
1) Запознаване с основните концепции от екоцентричната психология на развитието (Моделите на Екоцентричното и Егоцентричното колело) и позитивната психология (Модела PERMA и типовете щастие);
2) Представяне на интелектуалните продукти, създадени като резултат от проекта (Наръчник за младежки работници, онлайн обучителна платформа, методология за използване на методите в младежката работа);
3) Демонстрация на методи за директно приложение в работата с хора (практически обучителни сесии, в които участниците ще могат да се включат);

Съдържание на конференцията
1) Презентации:
– История и дейности на проекта – представяне на логиката и дейностите на двугодишното партньорство между организации от България, Румъния и Кипър;
– Екоцентрично развитие – Екоцентричното колело на развитието, създадено от Бил Плоткин, предлага визия за начина, по който може да изглежда живота, ако го живеем, като следваме душата, интуицията, вътрешния си глас и естествените дарове,  с които сме родени. Колелото може да се разглежда като компас на собствения ни живот, за да стане той по-автентичен; като ръководство, което ни помага да намерим мястото си в света и неповторимия начин да му предложим даровете си.
– Позитивна психология – Моделът PERMA е проектиран от Мартин Селигман и описва пет основни елемента на психологическо благосъстояние и щастие. Селигман вярва, че тези пет елемента могат да помогнат на хората да постигнат живот на удовлетворение, щастие и смисъл. Този модел може да се приложи и към институциите за разработване на програми, които да помагат на хората да развиват нови когнитивни и емоционални инструменти.

2) Интелектуални продукти:
– Наръчник за младежки работници – наръчник обединяващ методология, теория и практически методи за използване на екоцентричното развитие и позитивната психология за индивидуална трансформация, както и за работа с младежи, деца и възрастни в обучителен контекст;
– Джобен бележник – практически инструмент за индивидуална работа по себе-изследване и себе-развитие. В бележника са комбинирани въпроси за интроспекция и рефлексия с предложения за практики от различни сфери;
– Онлайн обучителна платформа – уебсайт на 4 езика (български, английски, румънски и гръцки), съдържащ онлайн курсове, свободни ресурси и публикации за сваляне, препратки и форуми.

3) Обучителни сесии:
– Идентифициране на лични ценности – дълбок процес за идентифициране на базови ценности и внедряването им в ежедневието за по-пълноценен живот;
– Демонстрация на практики – представяне на различни практики, насочени към изпълнението на задачи на развитието от екоцентричните етапи;
– И др. в процес на подготовка …

Събитието е подходящо за:
– Формални и неформални образователни организации, неправителствени и младежки организации, интересуващи се от иновативни практики в сферата на личностното развитие;
– Хора, търсещи възможности за личностно и професионално развитие (учители, възпитатели, психолози, младежки работници, обучители, треньори, ментори, родители и др.).

За повече информация можете да разгледате събитието във фейсбук или да се свържете с организаторите на: home@learningforchange.net или се обадете на: 0887 597959

 

Проектът „ACHIEVE – Иновативни методи за обучение и развитие на младежки работници.” е стратегическо партньорство с организациите Dreams for Life (Румъния) и allaZOYME (Кипър), финансиран и осъществен с подкрепата на европейската програма за образование, обучение и спорт Еразъм+ и Център за развитие на човешките ресурси, България.[:]