[:bg]Заедно за света – от малките общности към големите промени[:]

0
1025
bty

[:bg] 

На 28 юли в Музейко се проведе заключително събитие на проекта „Заедно да посрещнем предизвикателствата пред света”, на което бяха представеи резултатите от двугодишната инициатива. Събитието бе организирано от Дружество за ООН в България.

Проектът е ориентиран към овластяването на деца и младежи чрез иновативни методи, свързани с правата на човека.

Като основни цели бяха припознати намаляването на рисковете от нарушаване на правата на децата и постигането на глобалните Цели за устойчиво развитие чрез ангажиране на малките общности.

В рамките на проекта „Заедно да посрещнем предизвикателствата пред света” са осъществени две тридневни обучения за млади обучители на теми като толерантност, Цели за устойчиво развитие, права на човека.

Освен тях са организирани над петдесет обучения сред младежи, които популяризират  метода «връстници обучават връстници» . В четирите проведени лаборатории по време на проекта ученици са обучавали родители и учители по теми избрани от самите тях. По време на проекта са проведени две анкети сред повече от 150 участници, работилници, предоставящи творческа обстановка за развитие на различни инициативи за полагане на труд в полза на обществото и др.

В рамките на заключителното събитие на проекта гостите взеха участие в симулация на лаборатория, разделяйки се на три групи – обучителни институции, ученици и вземащи решания. Всяка от трите групи имаше възможността и пространството да изкаже очакванията си от другите две.

На събитието присъстваха представители на Министерството на младежта и спорта, УНИЦЕФ България, представители на неправителствения сектор, ученици.

Проектът се изпълнява от Дружество за Обединените нации в България в партньорство със СУ „Бачо Киро”, гр. Павликени и е реализиран благодарение на фондация „Работилница за граждански инициативи по програма „Дъга“ 2015-2017, с финансовата подкрепа на фондация „Велукс“.

Върху материала работи: Мария Табакова

Редакция: Екатерина Димитрова[:]