Започват мирни преговори относно Йемен под егидата на ООН

0
1263

След месеци на нестихващо насилие в Йемен, в Швейцария започнаха организирани от ООН консултации с цел намиране на трайно решение на кризата, включително достигане до постоянно прекратяване на враждебните действия, подобряване на хуманитарната ситуация и връщане към мирен политически преход. Разговорите започнаха със съобщение на специалния пратеник на ООН за Йемен Исмаил Оулд Шейх Ахмед, че страните са се договорили за прекратяване на враждебните действия.

Генералният секретар на ООН Бан Ки-Мун приветства преговорите и добави, че мирният и приобщаващ диалог е единственият начин да се сложи край на страданието и „да се възстанови доверието и взаимното уважение сред йеменския народ след месеци на гражданска война и хиляди жертви.“ В изявление, дадено от говорителя на Бан Ки-Мун в Ню Йорк, се казва още: „Генералният секретар също така приветства декларацията за прекратяване на враждебните действия, съпътстваща началото на преговорите. Той призова всички страни да се придържат към прекратяването на насилието и да работят за постоянното и трайно спиране на конфликта.“

В допълнение, Бан Ки-Мун заяви, че е обнадежден от писмото, което е получил от Пакта на йеменските жени за мир и сигурност, и се присъедини към тях в изразяването на надежда, че преговорите ще доведат до край на военния конфликт в Йемен и ще отбележат завръщането на страната към пътя на устойчивия мир. „Той отново подчертава необходимостта и значимостта на пълноценното участие на жените в мирния процес в съответствие с Резолюциите 1325 (2000 г.) и 2241 (2015 г.) на Съвета за сигурност“, се казва в изявлението. Освен това, генералният секретар призова всички участници в мирните преговори да водят конструктивен и добросъвестен диалог, да запазят националния интерес на Йемен и да постигнат споразумение относно практическите стъпки, които ще сложат край на страданията на йеменските граждани и ще подобрят тяхното ежедневие. Бан Ки-Мун също насърчи всички страни от региона и другите държави членки на ООН да осигурят благоприятна среда за разговорите.

Приветствайки декларацията за прекратяване на враждебните действия между страните като „изключително важна първа стъпка към изграждането на траен мир в страната“, Оулд Шейх Ахмед същевременно подчерта, че намирането на трайно решение е от решаващо значение и предупреди, че „всеки, който не участва в намирането на решение, в действителност подкрепя продължаването на кризата“. Оулд Шейх Ахмед също така заяви, че „обявеното прекратяване на военните действия трябва да отбележи края на военното насилие в Йемен и прехода към постигане на напредък на базата на диалог, преговори и консенсус“, като добави, че постигането на мир е основна предпоставка за възстановяване на Йемен, реабилитиране на основната инфраструктура, справяне с последиците от войната, предоставяне на необходимата среда за нормализиране на живота във всички провинции и възобновяване на икономическата активност.

На разговорите, организирани от специалния пратеник, присъстват 24 представители на Йемен и консултанти. Експерти на ООН работят с присъстващите делегации, за да се осигури подкрепа за разработване на споразумения, които подобряват достъпа и осъществяването на хуманитарна помощ, както и да се подпомогне постигането на цялостно и постоянно прекратяване на насилието. Във встъпителните си думи на консултациите Оулд Шейх Ахмед заяви, че йеменските граждани от всички групи – мъже и жени от всички възрасти и общности – са подложени на безпрецедентно мъчение, тъй като страната им „бива разрушена от пламъците на насилие и въоръжени конфликти“. „Тук бих искал да спрем и да повторя още веднъж, че единственото решение е политическо и че насилието трябва да се прекрати. Вие вече ефективно сте предприели необходимата първа стъпка в тази посока, като сте постигнали съгласие за прекратяване на военните действия”, каза още специалният пратеник, като подчерта обаче, че въпреки, че не може да има никакво съмнение в значимостта на това постижение, най-важното нещо сега е страните да съсредоточат усилията си през идната седмица върху достигане на постоянно и всеобхватно примирие. „Освен това, при каквото и да било нарушение бих ви призовал към справяне със ситуацията незабавно и по конструктивен и практичен начин“, подчерта Оулд Шейх Ахмед.

Специалният пратеник продължи с думите, че хората в Йемен всеки ден са в очакване на резултатите от обсъжданията. „Тази среща е единствената им искрица надежда и не трябва да се оставя да угасне“, каза той и отправи въпрос към преговарящите: „Смятате ли да се откажете от Йемен и неговите граждани и да поведете страната към по-нататъшно насилие и кланета или ще поставите Йемен на първо място, събуждайки вашата хуманитарна и патриотична съвест, активизирайки ролята на институциите и осигурявайки на хората в Йемен достойния живот, който заслужават?“

Оулд Шейх Ахмед обясни, че на базата на предишни дискусии целта на разговорите е да се създаде обща рамка за всеобхватно споразумение как да се сложи край на кризата. Според него всички присъстващи трябва да се стремят към постигане на общата цел, а именно да се сложи край на въоръжения конфликт и да се върне страната към подреден, спокоен политически процес въз основа на Резолюция 2216 на Съвета за сигурност (2015 г.) и други текстове на Съвета по въпроса, както и инициативата на Съвета за сътрудничество в Персийския залив и неговите оперативни механизми и решенията, взети от Националната конференция за диалог.

„Нещо повече, аз ви призовавам да работите същевременно по въпроса за предоставяне на спешни основни услуги за гражданите на Йемен. Ето защо ви каня да работите с присъстващите колеги от хуманитарните агенции на Организацията на обединените нации за гарантиране на безусловен и неограничен достъп до хуманитарни доставки в цял Йемен“, заяви специалният пратеник и препоръча на участниците да обмислят практическите стъпки, които могат да бъдат предприети веднага, за да се осигурят жизненоважни услуги, да се съживи икономиката и да се улесни връщането на йеменските бежанци и разселени граждани.

Източник и снимка: UN News Centre

Изготвил: Моника Антонова