Започна процедурата по кандидатстване за UNESCO Learning City Award 2017

Снимка: OSCE/Micky Kroell
Снимка: UIL
Снимка: UIL

Започна процедурата по кандидатстване за UNESCO Learning City Award. Наградата се присъжда на градове, които служат за пример в изграждането на приобщаващо образование и учене през целия живот на местно ниво.

Наградата отбелязва прогреса на градовете победители по отношение на ученето като взима под внимание шестте ключови характеристики на градовете за учене:

  • популяризиране на приобщаващото учене от основното до висшето образование
  • възраждане на ученето в семействата и обществата
  • фасилитиране на ефективното учене за и на работното място
  • разширяване на използването на модерните технологии за учене
  • подобряване на качеството на учене
  • развитие на култура за учене през целия живот

Градовете, които ще се състезават за Наградата трябва да изпълнят следните условия:

  • попълване на формуляр за кандидатстване и прилагане на всички допълнителни информации
  • поставяне на подпис на кмета на града на формуляра
  • подписване на формата за съгласие (приложена във формуляра за кандидатстване)
  • изпращане на формуляра за кандидатстване към Национална комисия за ЮНЕСКО в съответната държава до 31 август 2016 г. 

След изпращането на формуляра, Национална комисия за ЮНЕСКО ще избере три града от съответната държава. В следващата фаза, международно жури определено от ЮНЕСКО ще определи шест града от всеки район, които да получат Наградата.

Много градове по света се посвещават на развитието на иновативни стратегии. Поставяйки образованието и ученето през целия живот в основата на тези стратегии градовете допринасят за изпълнението на Програмата за устойчиво развитие 2030 и в частност за изпълнението на Цел 4 (качествено образование) и Цел 11 (устойчиви градове и общности).

„UNESCO Learning City Award 2017 не само ще даде на градовете признание и мотивация, но и ще покаже креативните стратегии за учене през целия живот, които тези градове са приложили, за да популяризират устойчивото социално, културно и икономическо развитие. Не се съмнявам, че Наградата ще вдъхнови и много други градове по света“, заявява Арне Карлсън, директор на Института на ЮНЕСКО за учене през целия живот.

Източник: UIL