Защита на културното наследство в Сирия

0
1419
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

С оглед на неспиращите разрушения и бързо променящата се ситуация около обектите на световното културно наследство в Сирийската арабска република, ЮНЕСКО проведе през април няколко срещи целящи събиране на информация и изготвяне оценка на ситуацията и обсъждане на бъдещи действия.

По време на срещата адресирана към всички държави членки на ООН, която се проведе на 4-ти април в централата на ЮНЕСКО, генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова наблегна върху необходимостта от глобален подход и върху ролята на ЮНЕСКО като универсална платформа за осигуряване на координация между всички заинтересовани страни:

„Палмира принадлежи на цялото човечество и на всички сирийци. Всички сирийци, заедно, трябва да могат да възстановят това наследство, като символ на тяхната идентичност и достойнство. Палмира не може да бъде третирана отделно от другите паметници, като Алепо или Крак де Шевалие, които претърпяха големи щети. Защитата на наследството е неразривна част от защитата на човешкия живот, като се вземат предвид и страданията, през които преминава населението по време на развиващия се конфликт.“

На 7-ми и 8-ми април, по време на пленарния дебат на 199-тата сесия на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО, генералният директор подчерта позицията и решителността на организацията: „В Палмира, най-спешно е да се направи оценка на щетите. ЮНЕСКО ще изпрати международна мисия, която да направи оценка на щетите, веднага щом нивото на сигурност в страната го позволява. Ние също ще свикаме и международна конференция относно координацията и предприемане на спешни защитни мерки за сирийското наследство. В смутни времена, нашата роля като координатори е по-важно от всякога. Ние можем да превърнем това начинание в символ на единството на международната общност. Приветствам този дух на единство, който беляза първата среща на „Групата на приятелите Обединените за наследството.“ Бих желала също и да поздравя всички партньори, които вече са се присъединили към нас в тези усилия, по-специално Европейския съюз (ЕС), област Фландрия, Австрия, както и много други“, каза Бокова.

ЮНЕСКО е била информирана, че Генералната дирекция по антики и музеи в Сирия е започнала предварителен оглед на щетите на терен, както и тези в музея в Палмира. По искане на Комитета за световно наследство, Сирия бе призована „да се запази повредените предмети с минимални интервенции оказващи първа помощ (…) и да се въздържи от предприемане на мерки за запазване и реставриране до момент, в който ситуацията би го позволила, с оглед развиване на всеобхватни стратегии за опазване и осъществяване на действия, които отговарят на международни стандарти и са съгласувани с Центъра на световно наследство и консултативните органи“.

ЮНЕСКО ще проведе координирани действия с участниците, включително международни и академични институции, сирийските граждани (както в страната, така и сред емигрантската общност). ЮНЕСКО е разработила подробни планове за действие координиращи международната помощ за опазването на културното наследство на Сирия. ЮНЕСКО вече е започнал работа с всички участници в рамките на своя проект за защита на сирийското наследство, стартирал през 2014 г. с подкрепата на Европейския съюз (ЕС), Австрия и област Фландрия и реализиран от Офиса на терен на ЮНЕСКО в Бейрут.През март 2014 г. бе създадена интернет платформа „Обсерватория на сирийското културно наследство“ с цел събиране на информация за щетите, степента на унищожение и заграбване, както и загубите за нематериалното културно наследство и неготовото предаване. ЮНЕСКО осигури обучение на повече от 125 специалисти в областта на защитата на културно наследство в извънредни ситуации. ЮНЕСКО също организира няколко срещи по технически въпроси на експерти за обсъждане на подходите за опазване и възстановяване.

Източник: UNESCO

Изготвил: Велислава Симеонова