Защо процесът „валидиране е успешен“?

0
2256

Национална конференция „Цифрова грамотност и социални умения в 21 век“.img_1971 В Панел 2 темата, която разгръща инж. Емилияна Михайлова Димитрова, председател на Управителния съвет на НАПОО е: Основните предизвикателства пред младите хора в Европа за придобиване на качествено образование и включване на пазара на труда.

По време на своята презентация и последвалия отворен диалог с участниците, инж. Димитрова разяснява понятието „валидиране“, а именно „да озаконим това, което знаем“. То като процес е от съществено значение за хората с професионално образование и квалификация, които искат да се развиват не само на национално, но и на международно ниво. Валидирането е свързано и с партьорство между дирекции регионални служби по заетостта, свободното движение на европейския пазар и спазване на законодателните разпоредби с цел конкурентноспособност. 

Според инж. Емилияна  Димитрова цифровото приобщаване  в България се развива с бързи темпове. И въпреки, че досегашното ниво на цифрова грамотност е по-скоро базово, защото младежта работи на експлоататорско ниво, а не репродуктивно, има голям потенциал това умение да се развива още в училище.

Очакванията на панелиста са подобряване качеството на  електронното ни правителство и по-добро управление на администрацията, за да могат те да отговарят на потребностите на хората.