Интеграцията на бежанци у нас – мисия възможна

0
1090

Тази седмица, неправителствената организация Каритас София организира Ден на отворените врати в Центъра за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“. Събитието е част от програмата на Месеца на бежанците. То се проведе онлайн, а участие взеха Владислав Дамянов, отговарящ за направление „Заетост и личностно развитие“, Десислава Петкова, ръководител „Проекти“ и Боян Йотов, координатор „Дейности“ от Центъра.

Екипът на Каритас всеки ден се сблъсква с проблемите на бежанците у нас. Макар България да е приемана предимно като транзитна страна, от Центъра споделят, че има случаи в които мигрантите успяват да се установят и се чувстват приети от обществото. Затова действията, свързани с осигуряване на подкрепа на пристигащите от трети страни у нас и последваща реализация, са от особена важност за тяхната интеграция.  

Първоначална подкрепа

Процесът на интеграция на един бежанец, който идва в България – без средства и предварителна подготовка, е много труден. Ето защо Центърът за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“ се опитва да осигури най-напред подкрепа за първостепенните нужди на новопристигналите като настаняване, осигуряване на медицинска помощ и консултация при личен лекар, работа.

По думите на Десислава Петкова, обикновено бежанците идват директно в Центъра, защото „се чувстват приети и разбрани„. На място винаги има преводач, който да помогне при комуникацията и да поеме техните нужди. Още от пристигането, мигрантите се срещат с експерти, които ги изслушват.

След първия разговор с тях се определя кои са най-спешните нужди на този човек, съставя се план за действие, започващ от най-съществените приоритети. Обикновено планът за действие включва и грижа за всеки един член на неговото семейство.

По-нататък, като част от адаптацията на бежанците, се обръща внимание на правилното насочване и ориентация към услугите в България и социалната система. Психологическата подкрепа на уязвимите групи също е важна  „за да видят какви са собствените им ресурси и как да се справят след това“, допълва Петкова.

Заетост и личностно развитие

Центърът предлага голям набор от услуги, които да подпомогнат гражданите на трети страни у нас в намирането на работа. Владислав Дамянов, отговарящ за направление „Заетост и личностно развитие“ споделя, че всеки ден екипът консултира хората за това какви са възможностите на пазара на труда. Те се опитват да намерят правилния подход за връзка на бенефициентите с работодателите, да открият нови работни места и да представят съответните възможности за работа спрямо очакванията им.

Центърът за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“ провежда още практически обучения за писане на автобиография, явяване на интервю, но и обучения за запознаване с трудовите им права и трудови навици.

Разбира се, понякога бежанците нямат необходимата квалификация за работата, която искат да работят, или няма как да докажат своя предишен опит. Ето защо се създават програми за придобиване на трудова специалност или за доказване на такава.

Дамянов посочва, че към този момент се предлагат 8 програми за професионална квалификация в сферата на ресторантьорството, фризьорските и шивашки услуги, развиването на компютърни умения или придобиването на квалификация на социален сътрудник или асистент на малък и среден бизнес.

Освен професионалните обучения, Центърът има и програма по предприемачество за подкрепа гражданите на трети държави да започнат свой бизнес. В тази програма ментори са предприемачи, произлезли от тяхната общност, и им предават своя опит чрез полезни съвети за стартиране на бизнес у нас.  

Интеграция

След първоначалната подкрепа и програмите за заетост и личностно развитие, логично трябва да се обърне внимание на фините аспекти на интеграцията на гражданите на трети страни – свързването с местното общество и запознанство, опознаването на българската култура и етикет.

Десислава Петкова посочва, че преди пандемията много голяма част от дейностите на Центъра са били насочени върху връзката между новодошлите мигранти и граждани на трети държави, и местните хора. Обикновено това се осъществява чрез тяхната менторска програма, събития и екскурзии. С оглед на ситуацията в страната, всички тези дейности преминават онлайн, за да продължат да дават този социален и културен аспект на интеграцията и да предоставят практическа информация, която да бъде от полза на бежанците.

Друг важен елемент за интеграцията и адаптацията на всеки един чужд гражданин на територията на страната е да разбира и говори на български език. Освен курсове за придобиване на ниво, Центърът за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“ осъществява обучения насочени към говорене, опознаване на града и обществото. Дамянов споделя, че има и класове за повишаване познанията по българския език чрез майчиния език на курсистите. Има още и езикови курсове, насочени към професиите и необходимата терминология.

Каритас София има и няколко социални предприятия – като работилница „КаритАРТ“ и „Бистро Каристо“, които работят в подкрепа на хора в неравностойно положение, като чрез интерактивни занятия прокарват път на интеграцията и социализацията на уязвими групи в обществото. Със закупуването на ръчно изработените им продукти, можем да подкрепим хора в нужда и техните семейства, които имат ограничен достъп до пазара на труда.

Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Minority Rights Group Europe.

*Каритас София e най-голямата благотворителна организация на Католическата апостолическа екзархия в България, която подпомага най-уязвимите членове на обществото, без значение тяхната религиозна принадлежност, раса или пол.