[:bg]Ирина Бокова: Светът никога не е бил толкова млад[:]

[:bg]

Послание на Генералния директор на ЮНЕСКО

по повод Международния ден на младежта

Светът никога не е бил толкова млад и става все по-млад всеки ден. Развитието на всяко общество зависи от това колко добре се грижи то за своите млади жени и мъже и каква подкрепа получават те.

През 2015 г. в света имаше 1,2 милиарда млади хора и повече от 600 милиона души, които бяха засегнати от конфликти. Младите хора носят най-тежките окови на конфликтите и насилиетом, но те също така са съществена част от всяко трайно решение, което води до мир.

Имаме примери от цял ​​свят, които доказват това. Нуша Кабауат изгражда умения за разрешаване на конфликти в бежанските лагери. Мъндей Колинс е бивш детски войник и вдъхновяващ млад миротворец. Надиешка Паленсия е млад адвокат по правата на човека, който работи по мирния процес в Колумбия. Всички те членуват в нашата общност #YouthofUNESCO. Всички те са живо доказателство, че младите хора вече оформят по-добър свят – трябва да признаем това и да ги подкрепим.

Именно това е духът на Резолюция 2250 на Съвета за сигурност на ООН за младежта, мира и сигурността – да ангажира и да си партнира с младите жени и мъже, и техните организации за насърчаване на мира и предотвратяване на екстремизма и насилието. Младежите стоят в сърцето на Програмата за устойчиво развитие за 2030 г. и ЮНЕСКО работи във всички посоки, за да ги подкрепя не като бенефициенти, а като лидери, играещи жизненоважни роли на местно, национално и световно равнище. Това започва с работа по създаване на среда за овластяване на младите жени и мъже като създатели на промяната в техните общности, укрепване на основите на диалога и мира, особено в зони, засегнати от конфликти или насилие.

По време на Международния ден на младежта нека всички се обединим – международни актьори, правителства, гражданското общество и образователните институции – да си сътрудничим с млади жени и мъже, за да открием нови пътища заедно към по-мирни общества.

Ирина Бокова

Генерален директор на ЮНЕСКО

 

 [:]