Ирина Танева e родена на 05.05.1987 г. в гр. Бургас. Основно образование завършва в ОУ „Хр. Смирненски“, а средно в  СУ „Св.св. Кирил и Методий“- Карнобат. Повлияна от личността и работата на педагогическия съветник в ОУ „Хр. Смирненски“, г-жа Слава Маринова, започва да мечтае за професия, свързана с психологията.  Завършва Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“, със специалност психология през 2010 година, а през 2012 защитава магистърска степен в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ със специалност „Приложна психология“. От 2010 година досега работи в СУ „Св.св. Кирил и Методий“.

През близо десетте години в училище успешно променя модела на педагогическия съветник – от човек, „при когото те водят при нарушение, до човек, с когото можеш да споделяш. Истината е, че днес училищата и учителите изпитват значително повече трудности в отношенията между учениците и работата с тях.  Агресията е все по-силна, а авторитетът на училището и учителят твърде накърнен„, казва тя. 

Ирина инициира и участва в почти всички събития, свързани с неформалното учене в училище. Ръководител на Ученическия парламент и Клуба за ООН. Удовлетворение от работата си черпи благодарение на ежедневния контакт с децата, успешно разрешените казуси и участията в различни национални и международни форуми.


Най- трудната част от работата на педагогическия съветник в училище е да създаде атмосфера на доверие, особено с по-големите ученици„, споделя Танева.


С учредяването на Клуб за ООН в училището през 2010 г., с кръстник президентът Желю Желев се поставят основите на сътрудничество с международни институции. Гимназистите учат неформално за международни отношения, дипломация, политически конфликти и гражданско общество. Клубът участва в симулации на Съвета за сигурност на ООН при бежанската криза и конфликтите в Сирия.

При участие в двуседмичен международен обмен в Турция през 2012 г. добива знания и опит в организирането на общоучилищни събития, свързани с доброволчеството, активната роля на учениците, включването на външни за училището фигури в провежданите събития.  Поддържа връзка и черпи опит от колегите си от Турция, Словения, Италия, Гърция.

Ирина Танева активно участва в процеса по деинституционализация на децата и младежите от община Карнобат. През 2013 г., с настъпването на законовите промени се изграждат Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи в Карнобат и те се преместват в тях от дома за деца с умствена изостаналост в с. Искра. В процеса подпомага децата и екипите, консултира ръководителите и менторите. Смята, че процесът е все още незавършен. Дълги години е част от местната Комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Вярва, че психосоциалната работа с малолетните  нарушители и техните семейства е от особена важност, също толкова, колкото е и превенцията.

Близо две години Ирина е координатор и психолог на проект „Включващо обучение“. Децата и учениците със специални образователни потребности от училището, както и тези от закритото през 2013 г. помощно училище в Карнобат, започват активно да присъстват в масовите училища и класове. Търси най-добрите възможности за осигуряване на подкрепа от специалисти, учебни материали и достъпност на средата. За нея, включването на учениците със СОП в училищния живот става бавно, но променя стереотипите и прави учениците, учителите и родителите по-приемащи, разбиращи и толерантни“. Тя споделя още: Големите успехи за училището идват с натрупване на опит в неформалното обучение. През 2017, 2018 и 2019 г. училището печели приз  „Глобално училище“ и организаторите са принудени да обособят отделна секция за лауреати в следващото издание на конкурса. Тези отличия показват, че СУ „Св.св. Кирил и Методий“ успява да преподава глобални теми, да учи възпитаниците си на уменията на 21-ви век и да изисква от тях да бъдат пълноценни граждани„.

На Национална конференция за доброволчество през 2017 година, Ирина се вдъхновява от множеството  хора с различни професии и експертизи в различни области от тяхната отдаденост в полза на обществото. Запознава се с мотивиращи личности, пример за всеки младеж. Само няколко месеца по-късно един от тях, д-р Калин Василев гостува в Карнобат.

Пред ученици на три от училищата той разказа какво го е върнало в България, как се опитва да променя модела, колко е важно да се живее активно„.

Окрилена от начина, по който учениците реагират на успелите хора, смело мечтае за срещата им с още един велик българин – учителят по физика Теодосий Теодосиев.

По  нейна покана той гостува на училището по повод 155-годишния му юбилей през месец май 2019 година. Четири поредни години е участник в Националната конференция по глобално образование, а през месец октомври 2019 г. участва в Международната конференция по приобщаващо образование, където пред над 300 участници от 5 държави представя своя разработка по темата за лидерството. От месец септември 2019г. е сертифициран лидер и координатор в Международната Награда на Херцога на Единбург – младежка програма за развитие на личностните качества. 

В програмата участват над 140 държави  в света и тя много се гордее с 20-те участници от училището, които през лятото ще имат своето първо приключенско пътуване, след което ще защитят и бронзовото си ниво. През месец май 2020 г. ще представи, заедно с ученици добри практики от извънкласните форми в училището на първия по рода си Форум „Готови за света“.

Ирина е семейна, с едно дете. Любопитна, отворена за нови начинания. Определя себе си като добър приятел, честен човек и лоялен партньор. За нея казват, че е ведър и слънчев човек, а също и работохолик. Вярва в доброто. Обича да чете книги и да пътува. Свободното си време предпочита да прекарва с  петгодишната си дъщеря Карина и племенницата си Александра. Изпитва безкрайна любов и благодарност към партньора си Стефан, който „е нейна опора във всяко начинание„.

Източник: в-к Карнобатски глас

Инициативата е във връзка с изпълнението на проект „Млади репортери за местна демокрация“ с покрепата на Фонд “Активни граждани“.