Конкурс за дизайн на плакат за Световния ден на дивата природа

CaoJDaGXIAAd-H_

Световният ден на дивата природа ще бъде отбелязан на 3-ти март 2016 г. като мотото на тазгодишното отбелязване на деня е: „Бъдещето е в нашите ръце“. Фокусът ще бъде поставен върху опазването на африканските и азиатските слонове („Бъдещето на слоновете е в нашите ръце“).

За да повиши информираността относно множеството застрашени видове, Секретариатът на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове (CITES) организира конкурс за дизайн на плакат на Световния ден на дивата природа.

В конкурса могат да участват граждани от всички държави, без възрастови ограничения (деца под 13 години могат да участват с разрешението на родител).

Творбата трябва да е оригинална и авторска. Крайният срок за кандидатстване в конкурса е 3-ти март 2016 г., а творбите мога да бъдат изпратени на адрес: worldwildlifeday@gmail

Повече информация за конкурса може да намерите на официалния уеб сайт на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове.