[:bg]Конференция за музеите и световното наследство[:]

0
976

[:bg]logo

На 2 и 3 ноември, в седалището на ЮНЕСКО в Париж, беше проведена първата по рода си  конференция, в партньорство с Арабския регионален център за Световното наследство (ARCWH), засягаща отношенията между музеите и обектите на световното наследство. Тя се фокусира върху общите предизвикателства и ролята на музеите и световното наследство в подпомагането на междукултурния диалог.

На конференцията бяха разгледани новите тенденции в развитието на музеите. За примери бяха посочени Националният дворец в Мексико сити, където посетителите могат да се докоснат до историческите паметници от първа ръка или чрез цифрови технологии, ливанският музеен автобус, разпространяващ световното наследство на Тир в градовете на страната или регионалните и исторически музеи на Мали в Гао, Сикасо и Тамбукту, където местното население е включено във възстановителната работа.

Друга основна точка от дневния ред беше това, че все повече музеи и обекти на световното наследство, особено тези в Близкия изток са в опасност от грабежи и незаконен трафик. При оценяването на неотдавна направените щети в града на Палмира, сирийският генерален-директор по въпросите засягащи антиките и музеите Мамон Абдукарим съобщи, че въпреки че 90% от артефактите в музея на Палмира са били спасени, ще е нужно много голямо международно усилие, градът и музеят да бъдат възстановени в научните им граници.

„Палмира е бил универсален град в древността и неговото наследство е наследство на цялото човечество. Подобно на много други застрашени места по целия свят, ние споделяме тази обща идентичност и е наш общ дълг да защитим и да възстановим града.“ – добави още Абдукарим.

„Ние не можем да подценяваме значението на международното сътрудничество и помощ в подкрепа на страни и музеи, и ролята на ЮНЕСКО като координатор в извънредни ситуации“, подчерта Мунир Бушенаки, директор на ARCWH. Той също така обърна внимание на издадената през 2015 г. „Препоръка на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на музеи и експозиции, тяхното разнообразие и тяхната роля в обществото“, която подчертава ролята на музеите в генериране на социални, културни, образователни и икономически ползи.

Материалът изготви: Радостина Ивчева

Източник: UNESCO[:]