[:bg]Концесиите върху тропически гори и устойчивото развитие[:]

0
2045
Снимка: Pixabay

[:bg]Още през 2012 г. Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) излезе с доклад, според който световните гори играят основна роля в прехода към по-зелена икономика, а правителствата трябва да направят повече, за да гарантират, че горите се управляват устойчиво. Тогава помощник-генералният директор по горите Едуардо Рохас-Бриалес напомни, че горите и дърветата във фермите са пряк източник на храна, енергия и парични приходи за повече от един милиард от най-бедните хора в света. В същото време горите „улавят“ въглерод и смекчават изменението на климата, поддържат доброто състояние на водата и почвата и предотвратяват опустиняването.

Шест години по-късно ФАО публикува доброволни насоки, чийто замисъл е да позволят на бедните и изолирани общности да имат повече тежест при вземането на решения за това как ще се използват и как ще се опазват тропическите гори по света. Насоките бяха представени в рамките на 13-ата сесия на Форума на ООН за горите, която се проведе в началото на м. май в централата на ООН в Ню Йорк.

Насоките се отнасят до така наречените горски концесии – закони и политики, които позволяват на местните общности, частни лица или предприятия да използват залесена земя срещу заплащане или услуги. Целта е тези концесии да станат по-прозрачни и полезни за някои от най-бедните общности в света. Очаква се чрез приемането на насоките държавите в тропическите региони да ограничат злоупотребите с горските земи в следствие на лошо управление, корупция, подкупи, съдебни спорове и дори тормоз върху местните общности.

Ева Мюлер, ръководител на дирекция „Горска политика и ресурси“ към ФАО, коментира:

„Ако бъдат добре управлявани, концесиите на гори могат да имат множество социално-икономически и екологични ползи и да увеличат значението на горите за настоящите и бъдещите поколения.“

Концесиите могат да ограничат обезлесяването, да намалят деградацията на горите и  въглеродния отпечатък, да се противодействат на изменението на климата Могат още да  увеличат възможностите за заетост и да подобрят услугите в местните общности. Всичко това допринася за покачването на местните и националните приходи, които, от своя страна, могат да бъдат инвестирани в сектори като здравеопазването и услугите.

Доброволните насоки се основават на най-добрите практики от цял свят и са резултат от консултации с повече от 300 технически експерти от публичния и частния сектор и представители на гражданското общество от Африка, Азиатско-Тихоокеанския регион и Латинска Америка.

Един от добрите примери е инициативата „Борнео“, стартирана през 2008 г. в Индонезия. Инициатива предоставя финансова и техническа помощ на местни концесионери, като ги свърза със специалисти. В резултат на подобреното по този начин управление на горите, горският фонд на Индонезия се е увеличил с над 2 милиона хектара.

В контекста на Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. концесиите за горите могат да бъдат използвани като инструмент за регулиране на производството от естествени гори в съответствие с опазването на биологичното разнообразие и предоставяне на екосистемни услуги при зачитане на правата на коренното население и на местните общности.

Материала изготви: Лилиана Софкова

Източници: UN (1) (2)[:]