Кръгла маса: Ролята на Гърция и Турция в европейската политика

13087688_1027557393996664_4661821988239804844_n

Студентски дипломатически клуб, Българско геополитическо дружество и Институт за икономика и международни отношения организират кръгла маса, посветена на ролята на Гърция и Турция в европейската политика, начинът, по който те посрещат регионалните предизвикателства и последиците от това за България и ЕС. Събитието ще се състои на 14 май от 10:00 ч до 16:00 ч в Заседателна зала 2 на Софийски унвиерситет „Св. Климент Охридски“.

Възможност за участие имат всички студенти от български и чуждестранни университети със задълбочен интерес към темата.

Участниците следва да изпратят резюме на своята разработка в размер до една печатна страница на boardsdc@gmail.com като посочат три имена, , специалност, курс, учебно заведение, e-mail и телефон за връзка. Срокът е до 7 май 2016г. Одобрените кандидати ще получат потвърждeние до 10 май 2016г.

Разработката, отличена с първо място от професионално жури в 4-членен състав, ще бъде публикувана в списание „Геополитика и геостратегия“.

Всяко изказване на кръглата маса трябва да бъде в рамките на 10 минути.

ffffgs