[:bg]Младежките делегати на България на 71-вото Общо събрание на ООН[:]

0
1019

[:bg]

ban-ki-photo
Младежките делегати към ООН с Генералния секретар Бан Ки-Мун

Младежките делегати на България към ООН Александра Мирчева и Ива Цолова се завърнаха след посещение на Трети комитет (социални, хуманитарни и културни въпроси) на 71-вата сесия на Общото събрание на ООН. По време на двуседмичния си престой в Ню Йорк младежките делегати представиха мненията и идеите на младежи от България. На 4-ти октомври те отправиха изявление в Трети комитет, а на 13-ти октомври организираха събитие, съвместно с румънските си колеги на тема “Младите хора-двигател на промяната днес”.

Интензивната програма за Александра и Ива започна още в началото след пристигането им с отправяне на официално изказване по време на сесиите на Трети комитет. Речта на делегатите постави акцент върху важността на ефективното младежкото включване в процесите на взимане на решения. Александра, в качеството си на младежки лидер и обучител, посочи неформалното образование като основен метод за натрупване на необходимите ключови умения и компетенции за активно участие. Изказването продължи с икономическото и социално включване на младите хора, с акцент върху маргинализирани и уязвими младежи. От професионалния си опит Ива представи темата за социалното предприемачество и технологиите като иновативен подход за справяне с високите нива на младежка безработица. Речта завърши с призив за активно участие на всички заинтересовани страни и отчитане на приноса и ролята на младите хора при постигането на Програмата за устойчиво развитие 2030 и в частност Целите за устойчиво развитие на местно, национално и международно ниво.

14492364_1317913724894105_5070757829589896092_n

Александра и Ива участваха в множество събития на младежка тематика, организирани от постоянни представителства на държавите в ООН, агенции към ООН и техни колеги младежки делегати. Теми на събитията бяха климатичните промени, ролята на младежкото лидерство в постигане на мир и сигурност, правата на детето, влиянието на медиите върху обществените и политическите процеси, предприемачеството като метод за изпълнение на Целите за устойчиво развитие и др. Младежите делегати  се срещнаха с Генералния секретар на ООН Бан Ки-Мун, с председателя на Общото събрание Питър Томпсън, с Ахмад Алендауи – пратеника на Генералния секретар на ООН по въпросите за младежта, с Бониан Голомахамади – Генерален секретар на Световната федерация на асоциациите на ООН,  с представители на Програмата за развитие на ООН и други ключови агенции и организации, които имат отношение към въпроси и теми, засягащи младите хора.

Благодарение на подкрепата на Постоянното представителство на България в ООН и съвместно с румънските си колеги, Александра и Ива организираха събитие по темата за ефективно младежкото включване в процесите на вземане на решения. Събитието привлече голям интерес и беше посетено от дипломати от Постоянни представителства на различни държави, представители на неправителствения сектор, агенции на ООН, младежки делегати. Всички те допринесоха за ползотворна и интерактивна дискусия, представляваща различни гледни точки по тема. Панелисти в нея бяха Елизабет Ниланд, представител на Департамента по икономически и социални въпроси към ООН (UN DESA) и Пабло Троконис, ръководител на младежката програма в Световната федерация на асоциациите на ООН (WFUNA). Гледната точка на младите хора в България и Румъния представиха Ива Цолова и Габриел Уфалеан, а Александра Мирчева модерира дискусията.

side-event

Тази година програмата  “Младежки делегати към ООН” бележи най-мащабното участие на младежки делегати. Над 35 държави в ООН и над 70 младежки делегати участваха в сесии на Общото събрание. България е една от първите държави, включили се в Програмата преди 10 години и българските делегати имаха възможността да споделят добри практики със свои колеги, които са в началото на установяването на програмата в своите държави. Изключително полезна за всички делегати беше възможността за провеждане на разговори по отношение на разпространението, подобряването и задълбочаването на програмата в различните региони на света. Младежите се обединиха около общи идеи и цели, които да организират съвместно, за да увеличат ефекта от своите действия.

alexiva

След завръщането си българските младежки делегати ще разпространят резултатите от участието си в Трети комитет на ООН и добрите международни практики на локално и национално ниво. Те ще работят активно и за реализацията на проекти и инициативи, насочени към работа с Целите за устойчиво развитие и в приоритетите им „Образование“ и „Социално предприемачество“.

Програма “Български младежки делегат към ООН” се осъществява с официалната подкрепа на Министерството на външните работи, Постоянното представителство на Република България към ООН в Ню Йорк и Национален младежки форум, както и със съдействие с ISIC Bulgaria (Асоциация за подпомагане на академична общност).[:]