[:bg]Международен ден на толерантността [:]

0
1012

[:bg]

First Phase Digital
UN Photo

„ООН насърчава толерантността като въпрос от същностно значение. Когато толерантността печели уважение, ние насърчаваме света да подражава на добрите образци. Когато толерантността е застрашена, ние трябва да говорим открито.“
Бан Ки- Мун

Организацията на обединените нации се ангажира с укрепване на толерантността чрез насърчаване на взаимното разбирателство между културите и народите. Този принцип е в основата на Хартата на Обединените нации, както и на Всеобщата декларация за правата на човека, и е по-важен от всякога в днешните времена на повишаващ се екстремизъм и разрастващи се конфликти, които се характеризират именно с незачитане на човешкия живот.
През 1996 г. Генералният секретар на ООН отправя покана към държавите членки да честват Международния ден на толерантността на 16 ноември. Това действие следва Годината на ООН за толерантност – 1995 г., провъзгласена от Общото събрание на ООН през 1993 г. по инициатива на ЮНЕСКО, както е посочено в Декларацията за принципите на толерантността и План за действие за годината.
ООН стартира нова кампания за насърчаване на толерантността, уважението и достойнството в световен мащаб. ЗАЕДНО е глобална инициатива, която има за цел да намали негативните възприятия и нагласи към бежанците и мигрантите, да укрепи социалното взаимодействие между страните домакини и общностите, бежанците и мигрантите.

l

Наградата на ЮНЕСКО “Маданджит Синг” за насърчаване на толерантността и ненасилието  

През 1995 г., с цел отбелязването на Годината на толерантността и 125-та годишнина от рождението на Махатма Ганди, ЮНЕСКО създава награда за насърчаване на толерантността и ненасилието. Наградата „Маданджит Синг“ се връчва за значим принос в научните, артистични, културни и комуникационни области, които имат за цел популяризирането на дух на толерантност и ненасилие.

Призът се връчва на всеки две години на Международния ден на толерантността, 16 ноември. Отличени могат да бъдат институции, организации или хора, които имат особени заслуги и по ефективен начин допринасят с дейността си за насърчаване на толерантността и ненасилието.

Победителят за 2016 г. е Държавният изследователски център за толерантност, психология и образование на Русия.

Върху материала работи: Светла Стойчева

Източници: UN, UNESCO[:]