[:bg]Младежките делегати към ООН ще представляват българската младеж пред ИКОСОС[:]

0
1777

[:bg]

Днес (29 февруари) българските младежки делегати към ООН Александра Мирчева и Ива Цолова заминават за Ню Йорк за второто си работно посещение в седалището на ООН. В рамките на визитата си делегатите ще представляват младите хора от България на Младежкия форум на Икономическия и социален съвет на ООН (ИКОСОС) и ще вземат участие в Комисията по социално развитие на ИКОСОС.

Младежкият форум се провежда за шести пореден път и ще се състои на 30 и 31 февруари. Това е платформа, която позволява на млади лидери и активисти от цял свят да споделят добри практики, да предлагат иновативни решения и да водят диалог със страните членки на ООН. Темата на форума тази година е „Ролята на младежите за изкореняване на бедността и насърчаване на благоденствието в един променящ се свят”.

Комисията по социално развитие на ИКОСОС ще бъде официално открита на 1 февруари, като ще продължи работа до 10 февруари. По традиция младежките делегати ще направят официално изказване от името на българската младеж. С подкрепата на Постоянното представителство на България към ООН, делегатите ще се включат и в преговорите по Младежката резолюция, която се приема в комисията на всеки две години.

Междувременно, Александра и Ива планират да осъществят и две съпътстващи събития по време на визитата си. Първото ще бъде насочено към ролята на младежите за постигане на Целите за устойчиво развитие на ООН, а второто ще постави акцент върху социалното предприемачество като инструмент, който създава възможности за развитие на младите хора и най-вече – на младежите с увреждания.

 

 

 [:]