Младежки делегати от България взеха участие в 25-тата конференция на ООН в Мадрид, посветена на борбата с климатичните промени

0
1196
Снимките са предоставени от Роза Коелю, фотограф към програмата Youth Climate Scholars - Youth4NDCs.

Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (Conference of Parties 25 или COP 25) в Мадрид се провежда всяка година в продължение на двадесет и пет години. Тя обединява държави – членки на ООН, които от приемането на Парижкото споразумение през 2015  г. насам работят заедно да ограничат увеличаването на глобалните температури до 1.5 °C чрез намаляване на парниковите емисии, преход към използване на възобновяеми източници на енергия и постигане на климатично неутрална икономика.

Последното издание на конференцията се проведе на 19 декември 2019 г. и фокус бяха времевите граници, в които държавите трябва да постигнат своите цели за намаляване на парниковите емисии, темите за адаптация и справяне с климатичните промени, финансови инструменти и технологии. Очаква се предстоящият през 2020 г. форум в Глазгоу (Шотландия) да се фокусира върху приемане на обновени Национални определени приноси (НОП, NDCs) и темата за образованието.

Всяка конференция преминава и със засилено участие на младежи от цял свят, които наблюдават процесите по вземане на решения, участват в конференции с представители на ООН и в изработването на позиции с националните си делегации.

Вихрен Митев, български младежки делегат към Фондация „Манеко“, представи младежта в България по време на COP 25, като основен фокус в участието му бе диалогът между поколенията в присъствието на пратеника на Генералния секретар на ООН по въпросите за младежта, Джаятма Викраманаяке, и Старшия директор по политиката в Рамковата конвенция на ООН за климатични промени, Мартин Фрик. Българският делегат говори по темите за овластяването на младежи и взе участие в диалог за младежта на високо равнище и в срещата на младежи от Международното детско и младежко дружество към Рамковата конвенция на ООН за борба с климатичните промени с президента на Общото събрание на ООН, Тиджани Мухамед-Банде, както и в акция за засаждане на дръвчета „Заедно за планетата“.

Вихрен Митев, български младежки делегат към Фондация МанЕко

Заместник-министърът на околната среда и водите на Република България, Атанаска Николова, също бе част от международната конференция. Една от дейностите по време на визитата бе среща с български младежки делегати и представители на неправителствения сектор.

На срещата с г-жа Николова бяха обсъдени теми, засягащи осъществяването на прехода към възобновяема енергия в България, Зелената сделка на ЕС и участието на младежи в изработването на политики в тази област. Г-жа Николова приветства участието на българската неформална група и изрази подкрепата си за предложението на младежите –  темите за опазването на околната среда и устойчивото развитие да се включат в учебните планове и програми в училищата. На срещата със заместник-министъра и нейния екип в Мадрид взеха участие Борислав Сандов – съучредител на партия „Зелено движение“ и Радостина Славкова – координатор „Енергия и климат” в екологично сдружение „За Земята“, които следяха темата за Зелената сделка на ЕС.

Междувременно В. Митев представи своето участие в програмата Youth Climate Scholars – Youth4NDCs, заедно с представители на Италия, Украйна, Китай, Филипините, Бахамските острови, Доминиканската република, Оман, Либерия, Камерун, Коста Рика, Индия, Канада и Сирия. Цел на програмата е да обедини младежи и институции в техните държави в работата по изработването и обновяването на Националните определени приноси (НОП или NDCs). В някои от държавите като Доминиканската република, Непал и Украйна вече бяха организирани срещи между младежи и експерти, което за България тепърва предстои. Страната ни трябва да обнови и изпрати за 26-тата конференция (COP 26) своите цели във връзка с изпълнението на Парижкото споразумение. За целта младежите от фондация ManEco ще се срещнат с експерти в областта и ще участват с идеи и конкретни предложения за написване или подобряване на националните приноси. Допълнителен резултат от тази дейност ще бъде постигането на прозрачност в работата на държавните институции и засилване на гражданското участие и демократичните процеси в страната.

Участието в COP 25 даде възможност на чуждестранните членове на фондация „Екологичен манифест – МанЕко” да се срещнат, което доведе до направата на интервюта на тема младежко овластяване и участие в борбата с климатичните промени с делегати и учени, които посещават конференцията всяка година, както и с Джефри Сакс – водещ икономист, професор и директор на Институт за Земята. Интервютата могат да бъдат видяни тук: https://vihrenemitev.wixsite.com/ecologicalmanifesto/copy-of-projects-and-initiatives