Младите хора – двигател на промяната днес

0
1652

14572406_1321342014551276_1068210255796546959_n

„Младите хора-двигател на промяната днес“ е темата на събитието, което ще организират българските младежки делегати Александра Мирчева и Ива Цолова, съвместно с румънските си колеги Дениса Брату и Габриел Уфалеан на 13-ти октомври. То е част от дейностите, които делегатите на България реализират по време на участието си в Трети комитет на Общото събрание на ООН.

Преди заминаването си в Ню Йорк, двете българки проведоха онлайн проучване, което достигна до над 1100 младежи на възраст между 15-29 години . Над 45 % от тях са на мнение, че нивото на младежко участие в процесите на взимане на решения е ниско, а 41 % отчитат, че съществува неразбиране на ценностите на гражданското общество, което поражда невъзможност за пълноценно участие на млади хора.

Именно тези резултати вдъхновиха темата на събитието, което поставя акцент върху позитивната роля на младежите като двигатели на промяна в обществените процеси. В първата част на събитието ще се проведе панелна дискусия, в която ще бъдат представени различни гледни точки по темата. Един от панелистите е Елизабет Ниланд, Social affairs officer, UN Focal point on youth, UN DESA. Тя е част от екипа, работил по изготвянето на Световния доклад за младежта 2016 по темата за младежкото гражданско участие (youth civic engagement). Заедно с нея темата ще дискутира и Пабло Троконис, ръководител на младежката програма в Световната федерация на асоциациите на ООН (WFUNA). Гледната точка на младите хора ще бъде представена от Ива Цолова и Габриел Уфалеан. Те ще разгледат ситуацията по отношение на младежкото включване в България и Румъния. Панелистите ще бъдат въвлечени в интерактивна дискусия за дефиниране на конкретни предизвикателства и ключови компетенции, необходими за ефективно и равно участие на младите хора в процесите на взимане на решения, която ще модерира Александра Мирчева.

Във втората част на събитието аудиторията ще бъде въвлечена в интерактивна работа по групи по конкретни предложения за методи, инструменти и начини за развитие на знания, умения и нагласи у младите хора за пълноценно включване.

Събитието ще събере на едно място младежки делегати от различни държави, представители на агенции и органи на ООН, неправителствени организации и постоянни представителства на държави в ООН.

Делегатите ще обобщят резултатите и ще ги разпространят не само сред присъстващите, но и сред младите хора в своите държави.

img_3947
Млдежките делегати на България и Румъния към ООН: Дениса Брату и Габриел Уфалеан с Александра Мирчева и Ива Цолова