[:bg]Не си твърде млад, за да ръководиш [:]

0
1463

[:bg]

„Не си твърде млад, за да ръководиш“

На 22 ноември в рамките на първия по рода си Форум за човешките права, демокрация и върховенство на правото беше даден старт на глобалната инициатива Not Too Young To Run (Не си твърде млад, за да ръководиш). Срещата, която се проведе в Женева беше под наслов Разширяване на демократичното пространство: Ролята на младежта в обществените процеси.

Кой участва?

Кампанията се реализира в партньорство между Службата на пратеника на Генералния секретар на ООН по въпросите на младежта, Върховния комисариат по правата на човека, Програмата на ООН за развитие (UNDP), Междупарламентарния съюз, Eвропейския младежки форум и Младежката инициатива за застъпничество на растежа и напредъка (YIAGA).

Какво цели кампанията?

Нейната главна цел е да провокира обществен диалог относно т.нар. възрастова дискриминация и в този смисъл да насърчи правото на младите хора да се кандидатират за всякакви публични длъжности. Според пратеника на ООН по въпросите на младежта — Ахмед Алхендауи, младите хора имат всяко право да бъдат активни участници в гражданския и обществен живот. Поради тази причина е време да се гарантира, че няма да има повече произволни ограничения за заемане на дадена обществена длъжностбило на местно, регионално или национално ниво”.

„Няма държава, в която повече от 10% от членовете на горната камара на парламента да са под 30 години“

Защо точно сега?

Сред основните мотивите за провеждането на подобна кампания на ООН e силната диспропорция между броя на населението под 30 години в световен мащаб — 51% понастоящем и факта, че в действителност само 2% от избраните представители попадат в същата възрастова категория. Чрез въпросната кампания ООН иска да насърчи активното включване на младите хора в демократичните процеси в техните страни, което предполага и възможност за кандидатиране за висш пост.

Това беше потвърдено и от Върховния комисар на ООН по правата на човека — Зейд Ра‘ад Ал Хюсейн, който в своето изявление сподели, че по-младите поколения не са адекватно представени в официалните политически институции като парламенти, политически партии и публична администрация”. По този начин се създава усещане, че управлението и създаването на политики са материи запазени за определен елит.”

Изпълнителният директор на YIAGA — Самсън Итодо пък подчерта, че всяка страна, ръководеща се от принципите на социално включване, свобода, равенство и справедливост трябва да гарантира пълноценното участие на младите хора в изборния процес”.

„Политиката се нуждае от младите хора повече от всякога, а младите силно се интересуват от решенията за тяхното бъдеше“, Джоана Ниман, президент на Европейски младежки форум

Как ще се реализира?

Тук е необходимо да се спомене, че движението Not Too Young To Run е продукт на усилията на YIAGA, която поставя неговото начало в Нигерия. Идеята е да се представят на общественото внимание “млади лидери” — хора, заемащи различни по вид изборни длъжности, които от своя страна да вдъхновят младежите да търсят подобна професионална реализация.

В хода на “разширената” кампания ще се събират препоръки и идеи от младите хора по целия свят, чрез поредица от онлайн дейности, като същевременно ще бъдат осигурени платформа и средства за провеждане на национални кампании, които да развият допълнително инициативата.

„Твое право е да ръководиш“

Повече за кампанията можете да научите тук.

Върху материала работи: Александра Александрова[:]