Нов доклад на ООН за борбата с ХИВ

0
1431

20141219_Cambodia_statement_890

На 15 април водещата световна агенция на ООН за ХИВ/СПИН пусна нов доклад, който предупреждава, че много страни не са в състояние да намалят новите случаи на ХИВ инфекции, поради липса на основни здравно-правни подходи, особено по отношение на употребата на наркотици.

Докладът „Не причинявай вреди: здравето, правата на човека и на хората, които употребяват наркотици“, който е издаден от съвместната програма на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS), показва, че между 2010 г. и 2014 г., провалът на много страни да приемат хуманно ориентирани подходи не са довели до намаляване на общия брой нови ХИВ инфекции сред хората, които си инжектират наркотици.

„Бизнесът както винаги не ни води наникъде“, каза Мишел Сидибе, изпълнителен директор на програмата UNAIDS. „Светът трябва да научи уроците за последните 15 години, следвайки примера на страни, които промениха броя на епидемиите от ХИВ сред хората, които си инжектират наркотици чрез приемане на подходи за намаляване на вредите, даващи приоритет на здравето на хората и човешките права.“

Тези страни включват Китай, Иран, Кения, Молдова и Португалия.

Препоръки

На базата на доказателства докладът представя 5 политически препоръки и 10 оперативни препоръки, които страните следва да се прилагат, за да бъде променен броят на епидемиите от ХИВ сред хората, които си инжектират наркотици. Те включват прилагането на програми за намаляване на мащабните вреди и декриминализирането на употребата и притежанието на наркотици за лична употреба.

Данните показват, че страни, прилагащи основните здравно-правни подходи са намалили нови ХИВ инфекции сред хората, които си инжектират наркотици.

За сметка на това, в други страни, стратегиите, основани на криминализация и агресивено прилагане на право са създали пречки за намаляване на вредите, като там има малко или никакво влияние върху броя на хората, които употребяват наркотици.

Лишаването от свобода на хората за потребление и притежание на наркотици за лична употреба увеличава тяхната уязвимост към ХИВ и други инфекциозни заболявания, като хепатит B, хепатит C и туберкулоза, докато са в затвора.

Здравето е човешко право

„Здравето е човешко право“, каза г-н Сидибе. „Инвестицията в хората, съсредоточени политики и програми за хора, които употребяват наркотици, са от решаващо значение за основите на политика за глобално лечение, която не само спасява животи, но и е рентабилна“.

„Ускореният“ подход на UNAIDS има набор от цели за 2020 г., които включват намаляване на новите случаи на ХИВ инфекции на по-малко от 500 000. Той също така призовава страните за гаранция, че 90 на сто от повече от 12 милиона души, които си инжектират наркотици в света да има достъп до комбинирани услуги за превенция на ХИВ, включително програми за подмяна на игли и спринцовки, заместваща опиум терапия, презервативи и достъп до консултиране, грижа, тестване и услуги за лечение на туберкулоза и вируси, предавани по кръвен път като ХИВ и хепатит B и C.

Постигането на тези цели ще бъде значителна стъпка към прекратяването на епидемията от СПИН като заплаха за общественото здраве от 2030 г.

Специалната сесия на Общото събрание на ООН за световния проблем с наркотиците ще се проведе в седалището на 19-21 април.

 

Източници: UN News Centre

Изготвил: Радостина Ненкова