[:bg]Нужда от спешни действия за борба с кризата на глада в Ирак[:]

0
1222
22.08.1998 г. Деца в Судан. Снимка: UN Photo/Eskinder Debebe/Flickr

[:bg]

22.08.1998 г. Деца в Судан. Снимка: UN Photo/Eskinder Debebe/Flickr

На 10 април Агенцията на ООН за предоставяне на спешна продоволствена помощ призова за подобряване на информираността за храненето и укрепване на мрежите за социална сигурност и препитание в селските райони, за да се избегне ситуация на глад в Ирак. Това се случи след предупреждение за задълбочаване на продоволствената несигурност в страната, която може да доведе половината от населението до „безпрецедентни нива“ на глад.

В “Цялостен анализ за продоволствената сигурност и уязвимост на ООН, изготвен съвместно с иракското правителство, Световната програма по прехраната подчерта също и необходимостта от подобряване на достъпа до образование, особено за момичетата, който се оказва важен елемент в борбата срещу глада.

Какво представлява Цялостният анализ за продоволствената сигурност и уязвимост?

Това е проучване, което осигурява по-задълбочена картина на ситуацията във връзка със сигурността на прехраната и уязвимостта на домакинствата в дадена страна. То се провежда в нормални условия, не по време на криза, в страните, които са засегнати.

На кои въпроси отговаря проучването?

Главните въпроси, на които търси отговор анализът, са:

  • Кои са хранително неосигурените и уязвими хора?
  • Колко са те?
  • Къде живеят?
  • Защо са хранително неосигурени?
  • Каква е най-подходящата помощ за намаляване на уязвимостта и несигурността на прехраната?

Анализът също така представя по-обхватна информация относно политическия, социално-икономическия и агро-екологичния контекст на страната. Също така се обръща внимание на снабдяването с хранителни продукти, препитанието, стратегиите за справяне, здравето и образованието на региона.

„Анализът трябва да ръководи работата на правителството, политиците и хуманитарните организации в страната, за да се подобри сигурността и достъпността до храна и хранителни продукти на всеки иракски гражданин, за да не остава никой назад“, заяви представителят на Световната програма по прехраната Сали Хейдок.

Проучването е проведено преди неотдавашната офанзива в Мосул и не засяга продоволствената сигурност сред хората, които бягат от зоните на конфликт. Събирането на данни е приключено през 2016 г. и включва проучвания на над 20 000 семейства в градските и селските райони.

Изследването доказва, че 2.5% от населението на страната е хранително неосигурено и има спешна нужда от помощ. Също така, 75% от децата под 15-годишна възраст работят, за да помогнат на семействата си с прехраната, вместо да ходят на училище.

Най-голямата концентрация на хора, които имат проблем с осигуряването на прехрана, се намират в южната част на страната.

Защо е важен този анализ?

Препоръките от изследването ще бъдат използвани от агенцията на ООН и иракското правителство в работата им по изпълнение на хранителната стабилност, свързана с Целите за устойчиво развитие, и по-специално Цел 2 за премахване на глада и осигуряване на продоволствена сигурност.

Също така, той ще послужи като основа за стратегическото планиране за развитие в следващите от 5 до 10 години.

Върху материала работи: Лора Йорданова

Източници: UN News, World Food Programme[:]