Нюрнбергските процеси – история и последици

0
4659

Landscape

През ноември 1945 г., в немския град Нюрнберг се организира първия международен процес за военни престъпления от държавите, победили във Втората световна война. Градът е избран, защото именно там са се провеждали срещите на Националсоциалистическата партия. От тогава насам, видни световни лидери са били изправяни пред различни национални и международни съдилища и трибунали.
Нюрнбергските процеси продължили четири години и са най-големите в историята.
Тяхната цел била да изправят оцелелите лидери на нацисткия режим и инженерите на Холокоста пред правосъдието. Първият и най-известен процес се нарича “Процесът срещу основните военнопрестъпници пред Международния военен трибунал”. Вторият процес е по-малък. Той е воден от Нюрнбергския военен трибунал на САЩ, като в него е включен и така нареченият „Докторски процес“. Това е процесът срещу Карл Бранд и колегите му, участвали в експериментите върху хора в нацистките концентрационни лагери. Процесът е значим и с това, че в него се ражда Нюрнбергският кодекс, който полага основните за “Декларация за етичните закони при медицински изследвания на човека”, издадена от Световният лекарски съюз през 1964 г.

От Нюрнбегските процеси произлизат няколко основни принципа, които имат важен принос в международното право.

1. За първи път в историята човешките индивидуални права биват признати от международното право. До този момент, международното право е признавало единствено правата на държави.

2. Нюрнбергските процеси установяват, че никое лице не може да отхвърли връзката си с военни престъпления, като заяви, че просто е действало по заповед на по-висшестоящ в йерархията.

3. Процесите установяват декларация, с която позицията на държавен глава или държавен служител на високо равнище не гарантира имунитет.

4. Процесите установяват правото на обвиняемия на справедлив съдебен процес.

5. Процесите установяват три самостоятелни вида военни престъпления, които са наказуеми по международното право:

– престъпления срещу мира,
– престъпления срещу човечеството и
– престъпления, които нарушават транснационални задължения, установени в договори и други споразумение.

6. Нюрнбергските процеси полагат началото на зачитането на принципите на правата на човека, които днес са се превърнали в универсални. Те поставят началото на обществено движение, което настоява за незабавното създаване на постоянен международен наказателен съд, което в крайна сметка довежда, 50 години по-късно, до приемането на статута на Международния наказателен съд.

Върху материала работи Магдалена Райкова, стажант редактор в UNA News Bulgaria, студент по „Международни отношения и правни науки“, University of Aberdeen

Източници