[:bg]Оградени градове, отворени общества[:]

0
788
Град Сиена; Снимка: Massimo Catarinella/ Creative Commons

[:bg]

Град Сиена; Снимка: Massimo Catarinella/ Creative Commons

На 26 и 27 януари 2017 година в град Сиена, Италия, ще се проведе семинар на тема: „Оградени градове, отворени общества: господстващите исторически основи на градските обекти на световното наследство“, организиран от Регионалното бюро на ЮНЕСКО за наука и култура в Европа в сътрудничество с Центъра за световно наследство на ЮНЕСКО. Семинарът ще бъде структуриран в продължение на двата дни в три тематични панела:

Панел 1: Интегриране на историческите основи в рамките на системи за управление;

Панел 2: Устойчиво използване и опазване на историческите основи;

Панел 3: Общуване с наследството: новите символични ценности на историческите основи.

Очаквани участници в семинара са кметове и други представители на управляващите органи от избраните градове на Световното  културно наследство в Европа, по-специално: архитектите на града; учени и изследователи; активисти за Световното наследство на местно ниво; заедно с персонала на ЮНЕСКО и други международни ресурсни лица.

Срещата ще предостави възможност да се засили сътрудничеството между участващите градове, университети, и други заинтересовани участници, с цел да се развият партньорства за популяризиране на научните изследвания и иновациите, както и мобилизиране на ресурсите.

Семинарът има за цел насърчаване на обмена на опит сред високопоставените служители в града, учени, изследователи и други практикуващи и повишаване на капацитета им да управляват това наследство в полза на местните общности. Специално внимание ще бъде отделено на проучване на връзките между културата и устойчивото развитие, подчертавайки как наследството на основата на иновативни подходи може да служи за градско развитие и възстановяване.

На семинара ще се разгледат възможностите за интеграцията на оградените градове. Чрез поредица от тематични панели и казуси ще се обърне внимание на ролята на тези градове във все по-бързо развиващата се социално-икономическа среда. Акцентът ще бъде поставен върху баланса между въпросите за устойчивото развитие и историческите ценности на тези градове.

Семинарът ще даде възможност за обмяна на опит, добри практики и поуки сред участниците, свързани с управлението на градовете на Световното наследство. Целта е да се повиши осведомеността и да се изгради капацитет на градските администрации, за да се поддържа тази форма на културното наследство, да се насърчи устойчивото развитие и да се подобри качеството на живот на местните общности. Тази среща ще бъде възможност да се засили сътрудничеството между участващите градове, университети и други заинтересовани участници, с цел да се развият партньорства в научните изследвания и иновациите, както и мобилизиране на ресурсите.

Източник: UNESCO

Върху материала работи: Радостина Ивчева[:]