[:bg]ООН и Световната банка обединяват усилия за защита на най-уязвимите групи [:]

0
1007

[:bg]

В края на месец април във Вашингтон Генералният секретар на ООН Антонио Гутереш и президентът на Световната банка Джим Йон Ким подписаха рамково споразумение. Фокусът на партньорството е върху намаляване на бедността, засилване на продоволствената сигурност, насърчаване на споделен просперитет и поддържане на мира в кризисни ситуации. Новото рамково споразумение е и надграждане на започналото през 2008 г. сътрудничество между двете институции за оказване на помощ по време на криза.

Рамковото споразумение, подписано от двамата лидери, е отговор на глобалните призиви ООН и СБ да работят заедно по превенцията и намаляване на рисковете, нуждите и уязвимостта във време на конфликти.  Разходите за тях са огромни и засягат перспективите за устойчиво развитие, намаляване на бедността и икономическа стабилност.  По данни на ООН за 2017 г. са необходими 22.1 милиарда долара за хуманитарна помощ, като 80% от тях са заради насилствени конфликти. За сравнение, преди 5 години необходимата сума е възлизала на 9 милиарда долара.

Новото споразумение включва разработване на съвместни анализи и решения за:

  • намаляване на риска от криза, координиране на усилията по справяне с вече съществуващи конфликти и оказване на помощ на засегнатите;
  • постигане на по-голямо въздействие чрез увеличаване на съществуващото финансиране и сравнителните предимства и гарантиране, че оперативните политики, рамки и инструменти, използвани от двете организации, улесняват сътрудничеството и подобряват ефективността и взаимното допълване.
  • оказване на помощ там, където кризите са причинени от промени в климата и природни бедствия.

Принципите на споразумението са гаранция, че колективните усилия на ООН и СБ могат да допринесат за хуманитарна и политическа сигурност и защита на правата на човека. Разработването на интегрирани решения, базирани на нуждите на всяка отделна страна, е предпоставка за изграждане на устойчивост в различни ситуации.

Източници: UN, UN

Върху материала работи: Ивета Стоянова[:]