Отбелязваме Международния ден на Франкофонията

franc

На 20 март отбелязваме не само Международния ден на щастието, но и Международния ден на Франкофонията – празник на френския език и култура, но и празник на ценностите мир, демокрация, права на човека, толерантност, солидарност, езиково и културно разнообразие.

Международният ден на Франкофонията се отбелязва в 70 страни по света – в 57-те държави, членуващи в Международната организация на Франкофонията и в 23-те страни наблюдателки. Те представляват над една трета от държавите членки на ООН с над 890 млн. души население по целия свят, над 200 милиона от които говорят френски. България се присъединява като пълноправен член към Франкофонската общност през 1993 г. по време на V-та франкофонска среща на върха на остров Мавриций.

В края на миналата година постоянният представител на България в ООН, посланик Стефан Тафров бе избран за председател на Групата на посланиците франкофони в ООН. Групата включва 80 постоянни представители – на държавите членки на Международната организация на франкофонията, на държавите наблюдатели и на асоцииранните държави, а целта й е да популяризира  многоезичието в ООН и да допринася за по-широката представеност на представители на франкофонските държави в органите на ООН.

Френският език е един от шестте официални езици на ООН, заедно с английски, арабски, китайски, руски и испански. През 2010 г. е взето решение всички официални езици да имат свои специални дни, за да се отбележи многоезичието и разнообразието. 20 март е обявен за Международния ден на френския език, 20 април – на китайския, 23 април – на английския, 6 юни – на руския, 12 октомври на испанския и 18 декември – на арабския.

Отбелязването на деня продължава цяла седмица, а март месец е обявен за месец на френския език.

Тази година Френският институт в България отбелязва своята 25-годишнина като по този повод през целия месец март се организират културни събития. Повече за програмата може да научите тук.

Източници: МВнР, Френско посолство в България, UN