[:bg]От MINUSTAH до MINUJUSTH, или как се опазва мирът в Хаити[:]

0
1498
Снимка: UN. United Nations Peacekeepers from Chile, Ecuador, Japan and Jordan receive the UN medal of recognition for their contributions to the United Nations Mission in Haiti (MINUSTAH) in Port au Prince, Haiti, June 15, 2012. Photo Logan Abassi UN/MINUSTAH

[:bg]Мисията на ООН за стабилизация на Хаити (MINUSTAH) е създадена на 1 юни 2004 г. с Резолюция № 1542 на Съвета за сигурност. Тя е предшествана от Многонационални временни сили (Multinational Interim Force), изпратени в страната през февруари 2004 г., когато президентът Жан-Бертран Аристид напуска Хаити след въоръжен конфликт.

MINUSTAH започва работа в момент, в който държавната власт е слаба и се разпростира само до някои части от столицата Порт-о-Пренс; трите клона на властта – законодателна, изпълнителна, съдебна – не функционират, а според някои не съществуват изобщо; полицейските сили са затруднени от многобройни заплахи срещу обществения ред и върховенството на закона.

Днес Хаити изглежда по различен начин. Местните се радват на значително ниво на сигурност и по-голяма стабилност; политическото насилие е намаляло; въоръжени групировки вече не държат населението за заложници, за което принос има и националната полиция – сега наброяваща 14 000 души, – която се е увеличила значително по брой и капацитет„, заяви Сандра Оноре, Специалният представител на Генералния секретар в Хаити, в последния си брифинг пред Съвета като ръководител на MINUSTAH.

Трите клона на властта вече са налице – изпълнителната и законодателната власт са възстановени до пълното си функциониране, а Висшият съвет на съдебната власт (Superior Council of the Judiciary), създаден за първи път през 2012 г., все още се нуждае от изменения, които да му позволят да изиграе ролята си като пазител на независима и безпристрастна съдебна система. MINUSTAH подпомага и цялостното засилване на демократичните процеси.

По време на своя мандат мисията разрешава множество кризи, което позволява на Хаити да проведе успешно три пъти избори за президент, а трансферът на власт да се осъществи по сравнително мирен начин; нивото на сигурност е повишено; подпомогнато е реформирането на политизираните преди полицейски сили. Миротворците оказват помощ и след многобройните бедствия, сполетели карибската страна, включително земетресението през 2010 г., довело до  смъртта на над 220 000 души по данни на правителството на Хаити, и урагана Матю миналата година. Мисията работи и за възпиране на епидемията от холера, започнала през 2010 г.

Снимка: UN. Brazilian peacekeepers from the United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) distribute water and food in Port-au-Prince, Haiti.
22/Jan/2010. Port-au-Prince, Haiti. UN Photo/Marco Dormino. www.un.org/av/photo/

Оттеглянето на MINUSTAH на 15 октомври 2017 г. представлява доказателство за постигнатия напредък в страната през последните 13 години. За него принос имат 2250-те проекта на Мисията за стабилизация на обща стойност над 125 милиона щатски долара. Цялостното политическо положение в Хаити обаче продължава да бъде нестабилно. На този етап се поставя въпроса може ли страната да продължи развитието си без голямо многонационално военно присъствие.

На 16 октомври 2017 г. MINUSTAH бива заменена от своя приемник, по-малката Мисия на ООН за подкрепа на правосъдието в Хаити (MINUJUSTH). По думите на говорителя на ООН Стефан Дужарик, новата мисия отразява по-нататъшния ангажимент на ООН за подпомагане заздравяването на мира и насърчаването на стабилността в страната. Тя има за задача да помогне на правителството за постигане на напредък в областта на правосъдието и съдебната система; в увеличаването на възможностите на полицията; в наблюдението, отчитането и анализа на зачитането на правата на човека.

В интервю пред UN News Помощник-генералния секретар по мироопазващите операции Бинту Кейта отбелязва, че укрепването на институциите на правовата държава е дългосрочната цел. В краткосрочен план целта е Хаити да покаже „видими резултати“, така че хората да възвърнат убеждението си, че управляващите желаят да си съдействат с международната общност.

Съветът за сигурност дава на мисията срок от две години, считано от месец април 2018 г., за да помогне на Хаити в преодоляването на „системните проблеми“.

Материала изготви: Лилиана Софкова

Източници[:]