[:bg]Още финансова помощ от ЕС по Механизма за бежанците в Турция[:]

0
1004
Снимка: Pixabay

[:bg]На 14 март тази година Европейската комисия мобилизира допълнителни средства за Механизма на ЕС за бежанците. Благодарение на него, досега 500 000 деца са получили достъп до образование, а 1,2 млн. бежанци получават месечни парични преводи.

Първият паричен транш за финансирането на този механизъм през 2016 г. беше в размер на 3 млрд. евро, като 1 млрд. от тях бяха отпуснати от общия бюджет на Съюза, а останалите 2 млрд. представляваха вноски от държавите-членки. За да може да продължи ефективната и успешна работа по Механизма в полза на бежанците в Турция, Комисията предлага да се прилага досегашната схема за финансиране.

Към настоящия момент Турция продължава да приютява около 3.5 млн. сирийски бежанци и необходимостта от помощ все още е значителна. Верни на принципа си на солидарност, държавите-членки постигнаха споразумение да се мобилизират още 3 млрд. евро за Механизма на ЕС за бежанците в Турция, скоро след като бъдат сключени договори за усвояване на наличните в момента средства.

Средствата по Механизма се реализират в проекти, които посрещат нуждите на бежанците и на приемните общности. Фокусът е върху хуманитарната помощ, образованието, здравеопазването, общинската инфраструктура и социално-икономическата подкрепа.

Какъв е напредъкът по Механизма до момента?

Близо половината от всички средства са разпределени по хуманитарни проекти, насочени към посрещане на основните нужди на мигрантите, включително закрила, образование и здравеопазване. Отделно, през 2017 г. стартира най-голямата по рода си програма за образование при извънредни обстоятелства, финансирана от ЕС. Тя улеснява достъпа на бежанците до системите за формално образование. Към февруари 2018 г. над 260 000 деца са посещавали училище, като техните родители са получавали финансова помощ през този период.

Другата половина от отпуснатите средства е насочена по направлението за дългосрочно развитие. Тук Механизмът оказва подкрепа във връзка с дългосрочния поминък, социално-икономическите и образователните перспективи на бежанците в Турция. Тя се изразява в помощ за децата да получат достъп до основно и средно образование, както и в подобрение на материалната база на училищата и образователната инфраструктура. От октомври 2017 г. насам на 312 000 деца е предоставено обучение по турски език от почти 5 500 учители, като мерки за насърчаване на интеграцията на сирийски деца в турската образователна система.

Допълнително, със съдействието на Министерството на здравеопазването на Турция в рамките на Механизма са предоставени 300 млн. евро като помощ, която има за цел да се гарантира достъпа на бежанците до здравни грижи, включително имунизацията на над 217 000 сирийски деца. До края на 2017 г. на бежанците са предоставени над 760 000 здравни консултации.

В бъдеще, като част от нови проекти, се планират сесии, посветени на търсенето на работа и консултирането, от които ще могат да се възползват 7 400 души, а 15 100 души ще преминат професионално обучение, с цел да се подобрят пригодността за заетост и интеграцията на пазара на труда на бежанците.

По повод на постигнатото споразумение Комисарят по въпросите на европейската политика за съседство и преговорите за разширяване, Йоханес Хан, призова държавите-членки да изпълнят поетите ангажименти за мобилизиране на още 3 млрд. евро, за да може да се окаже така необходимата за тези уязвими хора помощ.

Материала изготви: Данита Янчева

Източници: Европейска комисия (1)(2)(3)[:]