[:bg]Послание на Бан Ки-Мун по случай Международния ден на хората с увреждания[:]

0
862

[:bg]

Преди десет години Общото събрание на ООН прие Конвенцията за правата на хората с увреждания. Един от най-широко ратифицираните документи в областта на правата на човека, със 169 участващи страни, Конвенцията постигна значителен напредък по отношение на равенство, включване и овластяване на хората с увреждания в целия свят в правата на човека и програми за развитие.

Тази година, държавите-членки на ООН са започнали изпълнението на Дневен ред за устойчиво развитие до 2030, нашият план за мир, просперитет, достойнство и възможност за всички да живеят на здрава планета. Със своите 17 взаимозависими Цели за устойчиво развитие, Дневният ред до 2030 се основава на обещанието никой да не остава пренебрегнат. За да бъде постигнато това, необходимо е пълно включване и ефективно участие на хората с увреждания в обществото.

Много остава да бъдат изпълнено преди хората с увреждания да реализират пълния си потенциал като равнопоставени и ценни членове на обществото. Ние трябва да премахнем стереотипите и дискриминацията, които удължават тяхната изолация, и да изградим достъпна, утвърждаваща и приобщаваща среда за всички. За да следваме Дневния ред до 2030, трябва да включим хората с увреждания в изпълнението и мониторинга, и да използваме Конвенцията като ръководство.

На днешния Международен ден на хората с увреждания, призовавам националните и местните власти, бизнеса и всички участници в обществото да увеличат усилията за прекратяване на дискриминацията и отстраняване на препятствията, свързани с околната среда и с нагласите, които пречат на хората с увреждания да се ползват от своите граждански, политически, икономически, социални и културни права. Нека работим заедно за пълно и равнопоставено включване на хората с увреждания в приобщаващ и устойчив свят, който обхваща човечеството в цялото му разнообразие.

Източници: UN[:]