[:bg]Необходими са повече мерки за гарантиране правата на хората с увреждания[:]

0
864

[:bg]

Photo/UN

Държавите трябва спешно да ускорят работата си, за да гарантират, че хората с увреждания могат да заемат своето място като равноправни членове на обществото, предупреди експертът по права на човека за ООН в изявление  по случай 10-та годишнина на Конвенцията за правата на хората с увреждания.

Десетилетие след приемането на Конвенцията, едни от най-основните въпроси не са разрешени, и много хора с увреждания остават маргинализирани и изключени, заяви г-жа Каталина Девандас Агилар, специален докладчик на ООН по правата на хората с увреждания. Тя встъпи в длъжност на 1 декември 2014 г. като първият специален докладчик по правата на хората с увреждания по силата на резолюция на СПЧ 26/20.

В своето изявление, г-жа Агилар посочва, че цялостният напредък е „само периферен“ и са необходими спешни действия, за предоставянето на пълни права на световното население от почти един милиард възрастни и най-малко 93 милиона деца с увреждания в света.

Благодарение на Конвенцията, всеки един от тях може да претендира за права, които се отнасят до всяка  област от живота. „Сега е жизненоважно да се гарантира, че това може да доведе до значителни подобрения и осезаеми промени в живота им“, отбеляза специалният докладчик. Тя обясни, че системите в много страни се оказват с пропуски или реагират неадекватно на предизвикателството да прилагат Конвенцията в ежедневната реалност.

„Държавите продължат да заявяват, че са решени да признаят лицата с увреждания като притежатели на равни права, но отричат правото им на  упражняване на юридическа правоспособност и свободата да вземат собствените си решения“, предупреди г-жа Агилар. „Много държави са обявили желанието си да защитават хората с увреждания чрез публични политики и системи за социална защита“, заяви г-жа Агилар. „Но твърде често, същите тези системи насърчават социалното изключване и ограничено участие, например чрез институционализация или социални помощи, които възпират хората да се присъединят към свободния пазар на труда.

Според нея много държави просто не разбират съвременния модел на правата на човека и хората с увреждания, установени от Конвенцията. „Те може да са решили по принцип да действат, но все още се борят с основни проблеми като социално включване, недискриминация, разумно приспособяване и услуги за подкрепа“, заяви специалният докладчик на ООН.

* Специалните докладчици и независимите експерти са част от специалните процедури на Съвета по правата на човека. Специални процедури, най-големият орган от независимите експерти в системата на ООН по правата на човека, е общото наименование на независимите механизми за установяване на факти и мониторинговите механизми на Съвета, които работят по специфични въпроси във всички точки на света. Експертите по специалните процедури работят на доброволни начала; те не са служители на ООН и не получават заплата за работата си. Те не зависят от правителства или организации и служат в лично качество.

 

Източник: OHCHR

Върху материала работи: Светла Стойчева[:]