[:bg]Първото обръщение на Гутереш към Съвета за сигурност като Генерален секретар на ООН[:]

1
1590
Снимка: UN Geneva/ Creative Commons

[:bg] 

Снимка: UN Geneva/ Creative Commons

Във вторник (10 януари) новият Генерален секретар на ООН — Антонио Гутереш отправи своето първо обръщение към Съвета за сигурност, призовавайки за нови, засилени мерки за изграждане и поддържане на мира.

Генералният секретар на ООН започна своята встъпителна реч, казвайки че милиони хора обръщат поглед към този Съвет с надежда за запазване стабилността в глобален мащаб и в търсене на защита от ширещото се насилие, като след това подчерта, че огромният брой човешки жертви и икономическите последици са доказателство какво огромно предизвикателство е това в действителност.

В допълнение, Гутереш отправи известна критика към досегашните методи за реакция по време на кризи, твърдейки че губим много повече време и средства за реагиране при кризисни ситуации, вместо да ги предотвратяваме.

Нов подход с фокус върху предотвратяването на кризи

В този ред на мисли Гутереш заяви, че има нужда от изцяло нов подход, фокусиран върху предотвратяването на конфликти, като не пропусна да спомене, че основен фактор за изграждането на такъв е подкрепата от страна на овластените лица, както на международно, така и на национално ниво.

Новият Генерален секретар подчерта също, че макар повечето конфликти днес да са по-скоро вътрешни, редица фактори, сред които климатичните промени и глобализацията, бързо ги превръщат в регионални, дори глобални. Настоящата ситуация бе обобщена от самия него, по следния начин: “Докато причините за всички тези кризи са взаимносвързани, отговорът на ООН остава разединен.

Поради тази причина Гутереш посочи някои от предвидените реформи в оперативните звена на организацията, като в най-голяма степен те се отнасят до Секретариата на ООН — става дума за процеса на взимане на решения и укрепване на капацитета за интегриране на всички стълбове на ООН (мир и сигурност; права на човека и развитие) по такъв начин, че да предполагат предприемане на конкретно общо действие.

Ангажираност на обществени групи

В своето обръщение към членовете на Съвета за сигурност, Гутереш не пропусна да спомене и необходимостта всички обществени групи да бъдат ангажирани в по-голяма степен, както политически и икономически, така в културен аспект.

“Всички групи трябва да видят, че техните индивидуални идентичности биват зачитани”, като в същото време “те трябва да чувстват, че принадлежат и са уважавани членове на обществото като цяло”, заяви Генералният секретар. Наблягайки на ролята на гражданското общество, той добави още, че е именно негова задача да сигнализира, когато това уважение бива застрашено или изгубено.

Взаимно доверие

Новоназначеният Генерален секретар отбеляза също, че много възможности за предотвратяване на конфликт са били загубени поради недоверието на едни държави членки спрямо други, както и поради съображения, засягащи националния суверенитет.

Добавяйки към това твърдение, че макар подобни опасения да са разбираеми, в един свят, където властта е неравно разпределена и принципи понякога биват прилагани избирателно, той подчерта, че превенцията никога не трябва да се използва за други политически цели. Дори напротив, тя е най-ефективна, когато е иниицирана от силни суверенни държави, действащи за доброто на народа.

В тази връзка Гутереш призова за тясно международно сътрудничество, основано на постоянство, откровеност и прозрачност, както между държавите членки, така и със структурите на ООН, за да бъде припозната превенцията като ценност.

По думите на самия него, “Превенцията е не само приоритет, тя е приоритетът! Ако се придържаме към отговорностите си, то ние не само ще спасим човешки животи, но и ще намалим страданията и ще дадем надежда на милиони хора.

В заключение, Антонио Гутереш повторно отправи своя призив за мир, като каза, че би било наивно да се каже, че 2017-та ще бъде година на мир, но поне е наше задължение да направим всичко по силите си това да бъде една година за мир.

Източник: UN

Върху материала работи: Александра Алсаксандрова[:]

1 COMMENT

Comments are closed.