Световен ден на интелектуалната собственост

04-25-14-WIPO

26-ти април е обявен за Световен ден на интелектуалната собственост. Целта на ежегодното отбелязване на деня е да се повиши обществената информираност по отношение на интелектуалната собственост (патенти, марки индустриален дизайн, авторско право) и нейната роля в света на иновациите.

Тази година темата на Деня е „Дигитална креативност“, която ще постави фокус върху развитието на авторското право в бъдещето на дигиталния свят. Балансираната и гъвкава система, уреждаща авторското право цели да осигури защита и възможност на авторите да получават подобаващо възнаграждение за труда си, за да продължават да творят.

Източник: WIPO