[:bg]Световната здравна организация в борба срещу туберкулозата[:]

0
1469

[:bg]На 24 март всяка година се отбелязва Световния ден на туберкулозата. Той е една допълнителна възможност да се повиши осведомеността както относно самата болест в световен мащаб, така и относно усилията за превенция и грижи.

За да отблежи Деня тази година, Световната здравна организация (СЗО) стартира нов набор от етични насоки, за да се защитят правата на всички хора, засегнати от болестта. Насоките целят да се гарантира, че страните, прилагащи стратегии против болестта, се придържат към етични стандарти за защита на правата на всички, които са засегнати.

Туберкулозата удря най-тежко някои от най-бедните хора в света. Световната здравна организация е решена да преодолее стигмата, дискриминацията, както и други бариери, които пречат на толкова много хора да получат услугите, от които се нуждаят“, заяви Генералният директор на СЗО Маргарет Чан в изявление пред медиите.

Логото на СЗО. Снимка: United States Mission Geneva/Flickr

Това е втората година от кампанията. СЗО поставя специален фокус върху обединяване на усилията за справяне със стигмата, дискриминацията, маргинализацията и преодоляване на пречките за достъп до грижи.

Най-тежка е ситуацията при групите хора, които вече са изправени пред социално-икономически предизвикателства: имигранти, бежанци, етнически малцинства и други, живеещи и работещи в рискови зони, както и маргинализирани жени, деца и възрастни хора.

Новите етични насоки за правителствата, здравните работници, неправителствените организации, научните работници и други са те да:

  • предоставят на пациентите социалното подпомагане, от което имат нужда, за да изпълнят задълженията си;
  • се въздържат да изолират пациенти с туберкулоза преди изчерпване на всички възможности, които съществуват, за да се придържат към лечението;
  • предоставят възможност на „ключови групи от населението“ да получат достъп до един и същ стандарт на грижи, предлагани и на останалите граждани;
  • гарантират, че всички здравни работници работят в безопасна среда;
  • споделят бързо данни от изследвания, за да се информират онези, които се занимават с болестта в национален и световен мащаб.

От СЗО добавиха, че успехът в осъществяването на амбициозните цели за прекратяване на епидемията и постигането на всеобщо здравно осигуряване могат да се случат само след информирани и ефективни интервенции, подкрепени от етична здравна рамка.

Върху материала работи: Лора Йорданова

Източници: UN[:]