Световният ден на водата срещу изменението на климата

0
1169
Източник: UN

Днес повече от 2 млрд. души от населението на Земята живеят без свободен достъп до безопасна питейна вода и канализация. За да се повиши осведомеността и да се противодейства на тази плашеща статистика, всяка година на 22 март честваме Световния ден на водата.

Осигуряването на достъпно и устойчиво управление на водата и канализацията е от такава важност, че е закрепено като Цел № 6 от Целите за устойчиво развитие на ООН.

През последните години сме свидетели на това как изключителните метеорологични условия правят водата все по-оскъдна и непредсказуема. Водата обаче е най-ценният ни ресурс и трябва да се използва по-ефективно и отговорно – да се балансират нуждите в обществото, като същевременно се гарантира, че най-бедните хора също имат равен достъп до нея.

Световният ден на водата през 2020 г. се фокусира върху неразривната връзка между водата и изменението на климата. Тазгодишната кампания на ООН е насочена към разумната употреба на водата като начин да се намали риска от наводнения, периоди на суша и замърсяване, както и при борбата с климатичните промени.

https://twitter.com/UN_Water/status/1238761332054376449

ЕС и климатичното извънредно положение

Европейският съюз също се присъедини в честването на Световния ден на водата. „Климатичните промени са глобален проблем, който изисква съвместен глобален отговор. Европейският съюз е готов да даде пример“, заявиха върховният представител Жозеп Борел и комисарят по околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс в съвместно изявление. „Тази извънредна ситуация засяга биоразнообразието и излага на риск общия ни напредък в областта на устойчивото развитие. Трябва да се приспособим към ефекта от изменението на климата върху водата, за да защитим здравето си и да спасим живота си.

През ноември 2019 г. Европейският парламент обяви извънредно положение за климата. В последствие ЕС навлезе в новата година с амбициозната Европейска зелена сделка. Целта на Европейската зелена сделка е да приведе в съответствие икономиката с нашата планета, като превърне предизвикателствата за климата и околната среда във възможности. Тя очертава посоката и представя ясни стъпки към това как Европа да стане първият климатично неутрален континент до 2050 г., като същевременно се справи с екологичната криза, по-специално замърсяването на въздуха, водата и земята.

Заложеното в Европейската зелена сделка съответства на глобалните усилия за постигане на Цел № 6 от Целите за устойчиво развитие. „Измененията в климата допълнително затрудняват постигането на тази цел“, се подчертава още в изявлението. „Трябва да удвоим усилията си. Това е възможно само ако всички действаме сега. ЕС е готов да изпълни своята част.“  

Освен чрез Европейската зелена сделка, ЕС взима участие в усилията за осигуряване на безопасно и устойчиво водоснабдяване и като финансира проекти в други части на света.

Осигуряване на чиста вода на децата в Палестина

96 % от водата от единствения водоносен хоризонт в Газа е негодна за консумация. Предпочитаното решение е обезсоляването на морска вода, но блокадата на Газа поставя сериозни проблеми пред поддръжката на използваното оборудване. ЕС финансира построяването от УНИЦЕФ на инсталация за обезсоляване на морска вода и соларен парк, най-големите в ивицата Газа досега. Съоръженията трябва да осигурят безопасна вода за 250 000 души.

Осигуряване на вода, санитария и хигиена в училищата за млади бежанци от Сахрави

Бежанската ситуация в  Югозападен Алжир е една от най-продължителните бежански кризи в света. През 2017 г. около 173 600  бежанци Сахрави живеят на територията на пет лагера в състояние на пълна зависимост от хуманитарната помощ. С подкрепата на ЕС, УНИЦЕФ стартира проект за връщане към училище за над 40 000 деца, който включва също възстановяване и изграждане на 21 климатично устойчиви училища. Като подобри достъпа до вода, санитария и хигиена в училищата, проектът цели да намали отсъствията, особено сред момичетата.

Укрепване на сигурността на водата и енергията в Централна Азия

Миналата година  ЕС и Световната банка подписаха споразумение за безвъзмездна помощ в размер на 7 млн. евро в подкрепа на водната и енергийната сигурност в Централна Азия. Тъй като водата и енергията са неразривно свързани в Централна Азия, съвместното управление на тези жизненоважни ресурси е от решаващо значение за устойчивото развитие на региона, намаляване на бедността и постигането на устойчивост на климата.


Материала изготви: Роберта Гуевска

Източници: EU, UN