Седмица „Заедно за света“ организират от Дружеството за ООН

0
802

В дните от 20-и до 26-и юни Дружеството за ООН в България подготвя серия от събития, с които ще се отбележи 75-годишнината от приемането на Устава на ООН. Голямо внимание е отделено на младите хора. По този начин ще се подчертае ключовото им значение в процеса на формиране на политики и в подкрепа на международното сътрудничество.

На 20 юни доброволците на организацията ще отбележат Световния ден на бежанците чрез облагородяване на район в планината Плана, заедно с партньорите си от Българската платформа за международно развитие и „ManEco“, както и Зеленият отбор на България. Те ще бъдат подкрепени от бежанци, с които Дружество за ООН в България от години работи с проектите си, насочени към културен и езиков обмен между българи и араби. Инициативата не е случайна, тъй като 2020 г. е обявена от Общото събрание на ООН за Международна година на здравето на растенията.

В уикенда 20-21 юни предстои семинарът „Млади репортери за местна демокрация“ който обединява учители и журналисти за работа с ученици в пет града в България – Варна, Велико Търново, Карнобат, Монтана и Пловдив. Те ще обсъдят ролята на местните медии за поддържане на местната демокрация и как да се насърчават младите хора да участват в поставянето и обсъждането на важни за общността теми. Основен акцент ще бъде подобряването на медийната грамотност при младите хора и устойчива младежка работа чрез журналистика на участието.

Още две събития, обвързани с младежи, подготвят от Дружеството за ООН в България. Първото е наречено „Целите за устойчиво развитие – сила за младежко действие“ и ще се проведе на 23-и юни. На него ще се представят резултатите от използването на мониторингов инструмент, приложен в 22 училища сред почти 3000 ученици, целящ да идентифицира приноса на училищата към постигането на Целите на ООН за устойчиво развитие. Ще бъде представена публикация, съчетаваща добрите практики на участвалите училища от цяла България, както и полезна информация относно Целите на ООН за устойчиво развитие.

Второто събитие Форум „Глобални въпроси“: Младите хора и мултилатерализмът“ ще се състои на 25-и юни чрез онлайн дискусия, излъчвана на живо във Фейсбук на страницата на Дружеството за ООН в България. В нея ще се чуе мнението на преподавателя от Софийския университет – д-р Мира Кънева, българския младежки делегат към ООН с мандат 2017/2018 – Ася Панджарова, както и членове на студентски организации, изследващи международните отношения – Михаил Проданов от Студентски дипломатически клуб и Божидар Миладинов от Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) относно мястото на младите в многостранната дипломация и сътрудничество.

Седмицата „Заедно за света“ ще завърши с отбелязване на Деня на Устава на ООН на 26-и юни, организирано съвместно с Дипломатическия институт към министъра на външните работи.

Дружеството за ООН в България е една от най-старите неправителствени организации в страната със заслуги за популяризиране на идеите и принципите на ООН. Младежката секция е създадена през юни 2004 година и функционира относително автономно в рамките на организацията. Тя има мисията да въвлича амбициозни млади хора в разнообразни дейности – организиране и провеждане на симулационни игри Модел ООН, организиране на събития по повод най-важните дни от календара на ООН, участие в акции за толерантност и защита на правата на човека в страната ни. Благодарение на активността на членовете на младежката секция на Дружеството за ООН расте популярността на организацията сред младите хора, както и сред институциите.